Deutsch
Dansk

Vandra i natursköna Simlångsdalen

I Halmstads östra delar hittar du Simlångsdalen med sin otroligt vackra natur. Förutom ett flertal naturreservat finns här ett tiotal vandringsleder som går igenom vild natur, längs vackra sjöar och genom trolsk sagoskog.

Vandringsområdet är delat i ett nordligt vandringsområde som utgår ifrån den gamla Simlångsgården i Gyltige och ett sydligt område där de flesta vandringslederna nås från Brearedsjöns badplats, intill Vargaslätten. Utöver vandringslederna nedan går även Hallandsleden genom Simlångsdalen.

Vandrare nedanför en klippa längs vandringsleden Simlången runt i Halmstad

Simlången runt

Simlången runt – BLÅ 8 km

Ledens östra sida går genom naturreservaten Bröda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Veka Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i delvis kuperad terräng med vackra bokskogar och vitsippshav på våren. Längst i norr rundar leden Mahults Herrgård som i Fredrik Ströms bok Folket i Simlångsdalen kallas för Marsjö Gård. Där leden viker in på den gamla banvallen för Bolmenbanan ligger en gammal rödmålad kvarn som tillhörde Mahults Herrgård. Det finns en väg ner till Nybyggets kvarn från banvallen. Hela västra sidan av leden går på den gamla banvallen. Längst i söder ligger den gamla bron som heter Hjärtevadsbro och strax före bron en kulle som heter Drömkullen.

Hur fick Hjärtevadsbron och Simlången sitt namn?

"På Mahults Herrgård bodde för länge sedan riddare Ulv. Han hade bara ett barn, en flicka och hon var den vänaste mön i trakten. Så man kan förstå att många riddare tävlade om hennes hand. Men ingen av dem gav hon sitt hjärta förutom en fiskargosse vid sjön. Då riddar Ulv erfor detta blev han mycket arg och dottern grät och sörjde tills fadern gav efter. Fiskarsonen och den ädlaste av riddarna fick tävla om henne.

Från bron vid riddargården skulle fiskarsonen simma ner till Drömmarnas kulle som låg vid sjöns andra ände. Riddaren skulle rida till samma ställe längs stranden. Den av de tävlande som först nådde Drömkullens topp var segerherre. Fiskarsonen kom först, men när han skulle stiga upp ur vattnet och snabbt hinna till toppen stannade hans hjärta. Därför heter bron Hjärtevadsbron och sjön Simlången."
Ur Folket i Simlångsdalen av Fredrik Ström

Klövaberget i Halmstad

Klövaberget

Klövaberget – BLÅ 0,7 km

Du bör inte lida av höjdskräck när du smyger fram till Klövabergets 30 meter höga och 100 meter långa klippbrant. Uppe på toppen går du genom en vacker bokskog. Berget har fått sitt namn efter de två klippor, den norra och den södra, som tillsammans bildar formen av en klöv.

Den som istället väljer att njuta av förkastningsbranten från dess fot, kan upptäcka en 6 meter bred grotta. Kliv in och känn dig bergtagen! Naturens krafter har även skapat de släta stenblocken nedanför berget. Här togs sten på 1200-talet då man byggde kyrkan i Breared och berget kallades då kyrkokleven.

Danska fall i Halmstad

Danska fall

Danska fall – BLÅ 2,7 km

Danska Fall fick sitt namn strax efter slaget vid Fyllebro år 1676, då den svenska armén besegrade den danska fullständigt. De överlevande danska soldaterna flydde hals över huvud längs Fylleån och Assman. Vid Danska fall hade Brearedsborna byggt en lönnbro och där störtade de flyende soldaterna ned och slog ihjäl sig.

På väg mot fallet kommer du förbi Jöransfors järnbruk och garveri som tillhörde Stjärnarps säteri och var en av Hallands största industrier 1730–1750. På väg till fallet passerar även Prästafallet som du kan läsa mer om under Brearedsjön runt, som också passerar Prästafallet. Denna led är ännu inte utmärkt på kartan ovan.

En spång längs Smedhultaleden i Halmstad

Smedhultaleden

Gårdshult- och Smedhultaleden

Gårdshultsleden – RÖD 6,5 km

På denna runda kan du välja att gå längs den västra- eller östra sidan av Assman. Desssutom finns det tre avstickare om du vill gå längre: Brearedssjön runt, Smedhultaleden eller Kannestensrundan. Leden går förbi Danska Fall och vidare till Gårdshult sagolika naturreservat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Även Hallandsleden knyter an till Gårdshultsleden.

Längs vägen passerar du bland annat den ståtliga pelarformationen i en förkastningsbrant. I folkmun har den kallats för Stenkyrkan åtminstone sedan 1800-talets början då kyrkor började få kyrktorn. Det är många sprickor i pelaren och det avrådes att hoppa ut på den.

På ån Assmans västra sida ligger Smedhultatorpet, som tillhörde Eriksköps by. De sista som bodde på torpet var Bengt och Botilda Bengtsson som 1860 flyttade till grannbyn Gårdshult. Tittar du runt kring torpet så kan du fortfarande hitta tegelrester efter den öppna spisen i köket.

Smedhultaleden – BLÅ/VIT 4 km

I Gårdshults Naturreservat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du gå längs Smedhultaleden. Leden är blåvit, men märkt med brun färg i kartan ovan. Längs denna hittar du bland annat Halmstad backe, som är en utsiktsplats mot Halmstad, där du bland annat ser vattentornet i Söndrum vid klart väder. I västra delarna av reservatet finns Höjabjär, den högsta punkten på Smedhultaleden, med en magnifik utsikt över Halmstad och mot Gårdshult. När lantmätaren DG Löhr stadfäster gränserna mellan byarna Gårdshult och Eriksköp år 1820 kallar han Smedhultamyren för Höjabjärs mosse.

Brearedssjön runt i Halmstad

Brearedssjön runt. Foto: Thomas Johansson, Vinnalt

Brearedssjön runt – GUL 4,2 km

Här går vandringsleden runt Brearedsjön, på den ena sidan i vacker bokskog och på den norra längs den nerlagda järnvägen, Bolmenbanan. Sista tåget gick år 1966. Du passerar även det gamla järnbruket Jöransfors på din väg.

Prästafallet och pastor Jöran Friis

När du passerar ån Assman kommer du förbi Prästafallet. Vid fallet uppströms bron hade prästen Jöran Fries i Breared kvarnverksamhet på 1660-talet. I Hallands historia från 1820 kan man läsa följande om prästen: ” Jöran Friis var pastor under danska tiden, hade förut varit pastor på Jutland men råkat i onåd och såsom en följd därav fått transport till Breared. Sedan han varit här någon tid, fanns han alltför tillgiven katolska läran, och kunde ej förmås att bortlägga den så kallade Röda boken. Alltför böjd att blanda sig uti statsangelägenheter, blev Jöran Fries avsatt ifrån Breareds pastorat."

Hjärtevadsbron

När du kommer tillbaka mot parkeringen går du över Hjärtevadsbron som sägs ha fått sitt namn efter en vadslagning. Vadslagningen kan du läsa mer om under Simlången runt, som också passerar bron.

Gyltigerundan i Halmstad

Gyltigerundan. Foto: Åse Ahlstrand

Gyltiges fyra vandringsleder

Gyltige var en jordbruksfastighet som år 1944 inköptes av Friluftsfrämjandet i Halmstad. En inköpt militärbarack fick inledningsvis fungera som samlingspunkt, men baracken blev snart för liten då besöken var många och aktiviteten stor. En större och mer ändamålsenlig stuga byggdes därför redan 1950. Stugan var mycket välbesökt året runt och snart kändes även denna för liten. Redan 1956 påbörjades därför bygget av ”Simlångsgården” som invigdes av landshövdingen Reimer Johansson år 1957.

Redan på 1950-talet anlades en handfull vandrings- och skidleder som utgick från Gyltige och Simlångsgården. En enkel skidlift (replift) servade vågade åkare i skidbacken ner mot Gyltigesjön. Skidliften finns inte kvar men flertalet av vandringslederna är idag upprustade och markerade i terrängen.

Gyltige – GUL 3,2 km

Det gula spåret går på stigar och skogsbilvägar strax norr om Gyltige. I den västra delen av vandringsleden syns tydliga åsar med branta sluttningar. Dessa utgörs av sten, grus och sand och bildades vid isavsmältningen för cirka 12 000–13 000 år sedan. Stora och små dödisgropar efter isavsmältningen kan du hitta i terrängen. Gamla grustag vittnar om att material tagits härifrån till hus- och vägbyggen i närområdet.

Gyltige – GRÖN 11,3 km

Det gröna spåret går på stigar och skogsbilvägar norrut från Gyltige. Om du väljer att börja med den västra delen av leden passerar du både rullstensåsar och plana områden där stora mängder sten, grus och sand avlagrats vid den senaste isavsmältningen för cirka 12 000–13 000 år sedan.

De plana områdena mellan Bårared och Rösekbo har bland annat nyttjats som jordbruksmark under många generationer. Har du tur kan du här få se både tranor, vildgäss och annat vilt.

Strax väster om Bårared ligger Ryaberg som under många år var ett lokalt centrum för handel och kommunikation. När Ryabergs station och en smalspårig järnväg var i drift (1889–1966) fanns i Ryaberg bland annat flera affärer, virkeshandlare och ett mejeri.

Utmed järnvägen i Röskbo inträffade en allvarlig tågolycka för många år sedan. En minnessten finns nu utmed den gamla banvallen. Från Rösekbo går leden uppåt mot byn Fröböke, cirka 145 metar över havet Här finns många gamla gårdar vackert belägna utmed den gamla grusvägen som leder tillbaka ner mot Gyltige och Simlångsgården.

Svalilt skvaltkvarn i Simlångsdalen i Halmstad

Svalilt skvaltkvarn längs den blå rundan

Gyltige, Svaliltrundan – BLÅ 10 km

Det blå spåret går upp mot den vackert belägna byn Svalilt med både ängs- och hagmarker omgivna av ståtliga bokskogar.

På vägen till Svalilt passerar du först Sutarebo. Leden går i kanten av Sutarebo naturreservat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., ett mycket kuperat naturreservat med bokskog och branta raviner. På markerna som tillhör byn Örnås blir bokskogen mindre kuperad. Här finns imponerande pelarsalar av bok och på våren vid lövsprickningen skimrar hela Svalilt i vackert ljusgrönt.

I Svalilt finns, under delar av året, möjlighet att självplocka bland annat hallon. Byn är en av de högst belägna i Halland på nästan 200 meters höjd över havet. På de högsta kullarna i byn har du en milsvid utsikt över landskapet. Tänk på att visa hänsyn till de djur som betar i hagarna.

Strax öster om Svalilt finns en gammal skvaltkvarn som bevarats i gott skick. Den visar hur dåtidens bönder i trakten gick till väga för att mala sin säd. Titta gärna in i kvarnen och ta del av den information som finns om hur kvarnen fungerade. Håraltasjön fungerade sannolikt som vattenmagasin och när det var dags så släpptes vattnet på.

Gyltige, Håraltsjön Runt – VIT 13,2 km

Det vita spåret är den längsta vandringsleden som utgår från Gyltige och Simlångsgården. Väljer du att gå medsols så går leden först utmed den asfalterade vägen mot Lidhult för att efter en kort sträcka svänga av på en mindre skogsväg och sedan en mindre stig som går upp mot byn Håralt.

I Håralt finns ett flertal gårdar. Någon kilometer efter att du passerat byn kan du skymta Håraltasjön med både klippor som går brant ned i vattnet och förrädiska gungflyn som flyter ovanpå vattnet. En sen sommarkväll kan du mycket väl få se skogens konung komma simmande i jakt på näringsrika näckrosor. Sjön har förr i tiden nyttjats som vattenmagasin för ett flertal skvaltkvarnar som funnits utmed den bäck som rinner mot sjön.

Det vita spåret går genom stora skogar och nära de så gott som orörda myrområden som finns i den östra delen av Simlångsbygden. Här kan du höra, och om man har tur få se, både tjäderspel och orrspel. I dessa skogar har det med jämna mellanrum observerats såväl lodjur som björn och så klart älg. Vildsvin finns här också, men de är ofta mycket skygga och svåra att få syn på. Denna led är ännu inte utmärkt på kartan ovan.

Skedala skog

Skedala Skog

Strax väster om Simlångsdalen ligger Skedala skog. Ett mycket populärt strövområde som erbjuder flera olika leder i varierande svårhetsgrader. Lederna sträcker sig från 3,9 till 7,7 kilometer. En av de populärare lederna går runt den vackra Torvsjön. Här finns också utsatta grillplatser perfekt att slå sig ner för en picknick! Ta med dig egen kol. Här är lika fint en solig sommardag som en mulen eftermiddag när molnen och dimman rullar ner över Högåsens skogstäckta höjder. Passa även på att köpa fiskekort och försöka dra upp en gädda eller en regnbåge när du är här.

En spång på Långhultamyren i Halmstad

Långhultamyren

Långhultamyren

Precis innan den småländska gränsen ligger naturreservatet Långhultamyren. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Från parkeringen går du över vackra enbackar, som på en solig dag påminner om det toskanska landskapet. Se till att du har ordentliga, vattentäta skor på dig när du sedan traskar ut på myrens ensliga leder. En stor del av leden går på spänger över myrmarken, men det kan ändå bli väldigt fuktigt på sina ställen.

På våren kan du uppleva det vackra orrspelet från stugan som ligger cirka en kilometer från parkeringen. Här finns även övernattningsutrymme för upp till fyra personer. Förutom orre kan du ha turen att se tjäder och älg eller, om du sänker blicken mot marken, hjortron, tranbär och den köttätande växten sileshår.

Fler vandringstips

Mer natur och friluftsliv

Guldkorn

Mer av Halmstad