Danska fall naturreservat

Danska fall naturreservat är till ytan ett stort reservat. Hit kommer besökare både under vinter- och sommarhalvåret. Det är framförallt själva vattenfallet med dess vackra omgivning och historiska inslag som lockar många besökare.

Klicka på ikonen uppe till vänster för att se lista med leder i området. För helskärmsläge klicka på ikonen nere till höger. Information om lederna öppnas på naturkartan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fallhöjden från Danska falls topp till åmynningen är 36 meter. Ån bildar flera forsar och vackra vattenfall. En vandringsstig går genom den natursköna bokskogen och Hallandsledenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster löper även genom naturreservatet. Följer du leden från parkeringen och ut till vattenfallet har du flera möjlighet till att vila benen och njuta din medhavda picknick vid flera bänkar och picknickbord.

Familj leker i vattnet vid Danska fall i Halmstad

Familj leker i vattnet vid Danska fall. Foto: Per Nilsson

Vacker bokskog och flera sjöar

Bokskogar med inslag av ek dominerar narurreservatet. Det finns också tallmyr, blandskog, sumpskog, sjöar, vattendrag och öppen mark som vid gården Eriksköp. Bok- och ekskogen är långt över 100 år gammal och börjar tack vare sin ålder bli intressant för påväxande lavar och mossor. Naturreservatet omgärdas av vatten i tre väderstreck: Brearedssjön i norr, vattendraget Assman i öster och Skällåsasjön i väster. 

Dimmig väg till Danska fall i Halmstad

på väg mot Danska Fall. Foto: Patrik Stöltenheim

Danskarna föll i

Namnet Danska Fall kommer från en gammal hörsägen efter slaget vid Fyllebro i 1676. En del av den danska krigshären ska ha flytt upp längs Fylleån och sökt skydd i skogen vid fallet med svenskarna hack i häl. När de flyende danskarna sprang över en hängbro högg svenskarna av repen så att bron och danskarna föll. Mitt i ån ligger en stor sten som efter sägnen kallas Kungastenen till heder för den dåvarande svenska kungen Karl XI.

Danska fall i Halmstad

Järnbruket Jöransfors

På en ö i den nedre delen av Assman, där det idag växer frodig askskog, anlades 1727 järnbruket Jöransfors. Flera byggnader uppfördes och man fick privilegier i att tillverka spik, redskap och andra manufaktursmiden. För att driva bruket krävdes vattenkraft, trävaror för kolning, transportvägar och investeringskapital. Vattenkraft fanns i Assmans kraftiga forsar och trävaror fanns i omgivande bokskogar. Driften vid Jöranfors avslutades år 1749 och av byggnaderna finns inte många spår kvar idag. Invid järnbruket anlades 1728 ett garveri för skinn- och fällberedning, som var i bruk under ett tiotal år.

En bro i lövskogen

Foto: Länsstyrelsen i Halland

Mer nära Danska fall naturreservat

Mer natur och friluftsliv

Guldkorn

Mer av Halmstad