English

Miljöarbete

Hållbarhetsfrågor är viktiga för Destination Halmstad. Vi ska vara en del i att skapa ett mer hållbart samhälle. Här presenterar vi vad vi arbetar för inom miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Vi arbetar aktivt för att bidra till att skapa en mer hållbar besöksnäring. Vårt arbete grundar sig i UNWTO:s definition Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., där såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter står i fokus.

Övergripande handlar det om att försöka maximera besöksnäringens positiva effekter samtidigt som vi strävar efter att minimera de negativa – en pågående process där långsiktighet är ledordet.

Hållbara Halmstad

Sedan 2022 lyfter vi fram goda exempel från Halmstads besöksnäring under hashtaggen #hållbarahalmstad. Det är företag i Halmstads kommun som arbetar med hållbarhet på olika sätt. Syftet är både att inspirera fler inom näringen och som en service till invånare och besökare. Det finns en efterfrågan på hållbara besöksmål. Serien #hållbarahalmstad publiceras på Facebook och LinkedIn samt har en egen sida på besökswebben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Miljömässig hållbarhet

Destination Halmstad miljödiplomerar verksamheten varje år sedan 2011. Att vara miljödiplomerad innebär att vi arbetar med ett miljöledningssystem som fungerar i vardagen. Det ger oss insikt om vår miljöpåverkan och vad vi kan göra för att minska den. Vi arbetar med frågor som att:

  • Resa mer klimatsmart
  • Minska vår resursförbrukning
  • Källsortera mera
  • Öka personalens kunskap om och engagemang för miljön
  • Skapa och prioritera evenemang med miljöprofil

Som stöd i vårt fortsatta miljöarbete finns en vision och en policy. Varje år sätter vi upp nya mål för att hålla miljöarbetet levande. Miljödiplomeringen uppfyller nationell kravstandard enligt Svensk Miljöbas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., och bygger på den internationella standarden för miljöledning (ISO 14001).

Social hållbarhet

Kopplat till social hållbarhet arbetar vi för en besöksnäring som utvecklas tillsammans med Halmstads lokalsamhällen. En utveckling som skapar mervärden och stärker den lokala identiteten, skapar sysselsättning och framtidstro. Detta gör vi genom att skapa långsiktiga relationer, samverka med och lyfta våra lokala aktörer.

Ekonomisk hållbarhet

Det ekonomiska perspektivet av hållbarhet bygger på att hushålla med resurser och skapa en hållbar tillväxt. Ett exempel på detta är hur vi arbetar med att värva och genomföra evenemang, som skapar långtgående positiva effekter för hela samhället.

Varför hållbar utveckling inom besöksnäringen?

Att arbeta med hållbarhet är en självklarhet i dagens samhälle. Allt fler besökare ställer krav på, och förväntar sig, att deras upplevelser ska vara hållbara. För dig som företag inom besöksnäringen finns mycket att vinna på att arbeta med hållbarhet. Det stärker ditt varumärke och gör dig mer konkurrenskraftig – att arbeta med hållbarhet kan också göra att ditt företag på sikt blir mer ekonomiskt lönsamt.

Loga miljödilom