English

Sök evenemangsstöd

Destination Halmstad AB har som uppdrag att bidra till destinationsutveckling genom bland annat evenemang. Viktiga för oss i detta arbete är basen i både idrott och kultur det vill säga föreningarna. Här kan din förening söka evenemangsstöd.

Vilka kan söka stöd?

Föreningar som är verksamma och registrerade i Halmstads kommun. Som befinner sig i nivån 2–4 i evenemangspyramiden och på sikt vill utveckla sitt evenemang.

Vad är evenemangspyramiden?

Evenemangspyramid i fem steg

Evenemangspyramiden är indelad i fem delar. Evenemangsstöd från Destination Halmstad kan du söka till evenemang som tillhör grupp 2–4.

 1. Lokala evenemang.
  Här finns de evenemang som främst arrangeras av det lokala idrotts- och kulturlivet. Det kan vara konserter, föreställningar, idrottscuper och marknader.
 2. Större lokala och regionala evenemang. (Ofta återkommande)
  Bland dessa evenemang finns större lokala festivaler, kulturevenemang och elitidrott.
 3. Större regionala och medelstora nationella evenemang.
  På denna nivå finns större konserter, shower samt större utställningar. Även etablerade cuper och idrottstävlingar.
 4. Nationella och internationella evenemang.
  Här finns evenemang som svenska och nordiska mästerskap, landskamper, stora konserter, shower och föreställningar.
 5. Stora nationella och internationella evenemang. (Oftast engångstillfälle)
  På nivå fem finns de stora evenemangen som är viktiga för att stärka stadens och regionens attraktionskraft. Hit räknas europamästerskap, världsmästerskap och stora internationella kulturevenemang.

Till vad kan du söka stöd?

Tillsammans bidrar vi till Halmstads utveckling, som en attraktiv evenemangsstad. Varje ansökan vägs mot uppsatta kriterier och bedöms utifrån vilka som uppfyller kraven och bäst bidrar till Halmstads utveckling. Här finns det möjlighet att söka ett mindre utvecklingsstöd och det totala beloppet som fördelas under 2024 är 300 000 kr. Hur stor summa som varje evenemang kan få bedöms av Destination Halmstad. Moms betalas av sökande förening.

Kriterier för att söka

 • Sökande förening ska finnas inom Halmstads kommun.
 • Ett nytt evenemang eller utveckling av ett befintligt som antingen direkt eller på sikt lockar fler besökare till Halmstad. Det innebär att det ska generera gästnätter och därmed ge möjligheter till en ökad omsättning för besöksnäringen.
 • Vi ser med fördel fleråriga eller återkommande evenemang som har potential att växa och på sikt vara självfinansierande.
 • Uppfylla motprestationerna nedan.

Motprestationer – detta kräver vi av dig

 • Logotyp för Halmstads platsvarumärke ska synas på lämpligt ställe.
 • Evenemanget ska registreras i Halmstads evenemangskalender.
 • Ta del av och arbeta utifrån checklistan för hållbara evenemang.
 • Evenemanget ska utvärderas.

Så här går det till

Ansökan


Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter

Ange utan bindestreck

OM EVENEMANGET


Typ av evenemang * (obligatorisk)
Typ av evenemangAnge utan bindestreck

Här beskriver du evenemanget (syfte, målgrupp, marknadsföring och genomförande)

Vad är stödet tänkte att bidra till gällande ett engångs evenemang eller utveckling av redan ett befintligt?
OMSÄTTNING OCH INTÄKTER

Hur mycket är evenemangets totala omsättning?

Söker ni investering från andra parter? Om ja, vilka finansiärer eller bidragsgivare har evenemanget?


BESÖKARE OCH DELTAGARE
BOENDE


ÖVRIGT

Vilken summa önskar ni att ansöka om?

Lagring av personuppgifter * (obligatorisk)
Lagring av personuppgifter