English

Finansieringsstöd

Här finns ett antal nationella och regionala organisationer som erbjuder finansiellt stöd för så väl stora som små aktörer, omfattningen på stödet kan variera.

Ivars kulle i Halmstad

Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riktar sig främst till dig som har verksamhet kopplat till landsbygd och natur.

Två kvinnor fikar

Region Halland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här erbjuds en mängd olika stöd och finansieringssatsningar mot olika delar av näringslivet.

Brygga vid Ön i Halmstad

Tillväxtverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Som företag kan du söka finansiellt stöd till din verksamhet samt bidrag genom olika EU-projekt.

Rum med säng och skrivbord på Hotel Continental i Halmstad

Almi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Olika former av utvecklingscheckar erbjuds företag för att stimulera till vidareutveckling av verksamheten.