Ägardirektiv och styrelse

Destination Halmstad AB är ett helägt kommunalt bolag inom koncernen Halmstads Rådhus AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ägardirektiv

Ägardirektiv för Destination Halmstad AB Pdf, 189 kB, öppnas i nytt fönster. beslutat den 18 november 2020. Utdrag ur ägardirektivet:

"Syftet med Destination Halmstad AB:s verksamhet är att utveckla Halmstad som besöks-, mötes- och evenemangsdestination för att stärka Halmstads varumärke och attraktionskraft syftande till en ökad hållbar tillväxt. "

Styrelse

Destination Halmstads styrelse består av fem ledamöter samt ordförande och vice ordförande. Styrelsen har valts av kommunfullmäktige i Halmstads kommun. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Halmstads kommuns tillväxtdirektör Lina Siljegård är adjungerad ledamot.

Josefin Green (M) – ordförande
josefin.green@halmstad.se

Bertil Andersson (S) – vice ordförande
bertil.andersson@halmstad.se

Andreas Ahlqvist (SD)
andreas.ahlqvist@halmstad.se

Fredrik Johansson (C)
fredrik.johansson2@halmstad.se

Leif Tillberg (M)
leif.tillberg@halmstad.se

Lenita Strandberg (S)
lenita.strandberg@halmstad.se

Rebecca Nordström (S)
rebecca.nordstrom@halmstad.se

Lina Siljegård (adjungerad, tillväxtdirektör Halmstads kommun)
lina.siljegard@halmstad.se

Sammanträdesdagar 2021

  • 16 februari
  • 25 mars
  • 18 maj
  • 24 augusti
  • 6 oktober
  • 24 november