Kompetens

Utveckla din verksamhet genom att delta i kompetens- och kunskapssatsningar. Här får du information, utbildningar och annat kunskapsunderlag som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete samt den kort- och långsiktiga planeringen av verksamheten.

Kika även in på vår sida Nätverk och samarbeten för fler plattformar att byta erfarenhet och kompetens via.

Skog vid Stora skärsjön i Halmstad

Attrahera utländska besökare

Tips för hur du blir exportmogen för att möta den utländska marknaden. Kommer snart.

Sanddyna i Haverdal i Halmstad

Utbildningar

Som företag inom Halmstads besöksnäring har du stora möjligheter att kompetensutveckla ditt företag.

Butiken Patriks prylar i Halmstad

Statistik och rapporter

Analyser, gästnattsstatistik med mera.