3-puff

3-puff används på flera ställen på alla webbarna, både på startsida och i innehållet.

Meny vidare

En trepuff är smidig att använda som en mer inspirerande "undermeny" på sidan för att guida besökaren vidare. Exemplvis är detta gjort på sidan "highligths sommarens evenemang". Den akn även användas längst ner efter brödtexten för att tipsa besökaren vidare till anan läsning. Detta är exemeplvis gjort på sidan Familjens och barnens Halmstad.

Startsida

Besökswebb

På besökswebbens startsida används trepuff för att lyfta tre just nu aktuella evenemang. Evenemangets namn som rubrik och datum samt plats (ibland även tilläggsinfo vid långt evenemangsnamn) som brödtext.

CVB och bolag (även Hylteslingan har möjlighet)

Här används puffarna för att lyfta nyheter samt sakap genvägar till just nu extra aktuella delar.

Alternativa utseenden i mobilläge

Genom att högerklicka på layouten som heter "Bildpuffar" i innehållsmeny till vänster och välja Egenskaper > Utseende > Stil kan du lägga till CSS-klasserna Trepuffar - lista i mobil eller Trepuffar - gröna knappar i mobil. Genom att göra detta kan du förändra hur puffarna ser ut i mobilläget.

Nedan ser du hur puffarna kan se ut på tre olika sätt i mobilläge- Även desktopläge visas. Det finns endast ett sätt som 3-puff ser ut i desktop. I exemplet nedan har endast underrubrik (h2) använts ingen beskrivande text (brödtext)

Mobilläge

Från vänster: 3-puff utan extra inställning, 3-puff med stil-tillägget Trepuffar - gröna knappar, 3-puff med stil-tillägget Trepuffar - lista i mobi

Visning för hur 3-puff ser ut i mobil

Desktop

Visning för hur 3-puff ser ut iDesktop

Skapa en 3-puff

  1. Kopiera och klistra in nedanstående layout för "Bildpuffar"
  2. Dubbelklicka på en bilden "Puffbild" för att byta ut den. Bilden bör ha formatet 410x330 pixlar. Läs mer om bildformat under rubriken Bidler och film.
  3. Byt text i texmodulen "Pufftext" (brödtext) och redigera länkdestinationen på rubriken (h2). (länka aldrig bilden, webbansvarige kan förklara mer varför)
  4. Gör eventuellt inställningar för hur 3-puffarna ska se ut i mobilläge.

En puffrubrik

En lite längre brödtext till denna puff också som då sträcker sig över flera rader.