Bolag CVB och Hylteslingan

Sidor för olika bolag under Destination Halmstad har ett eget utseende och egna menystrukturer. Även sidfotsinformationen kan ändras. Det mesta kring bolagswebbarna tas även upp parallellt i övriga instruktoner är även besökswebben nämns. Mycket är lika för alla webbplatserna.

Logotyp

Varje bolag kan ladda upp två logotyper, en för sidfot och en för sidhuvud. Logotypen som laddas upp bör vara 320 pixlar bred i både sidhuvud och sidfot.

Huvudmeny

För att menyn, topp- och mobilmenyn ska fungera måste en ny startpunkt pekas ut via ett metadata. Detta görs endast på översta sidan i Bolagshierarkin och ärvs sedan nedåt. Läs mer om menyer på sidan Meny.

Egenskaper för huset > Allmänt > Metadata > Startpunkt för menyer

Verktygsmeny

Verktygsmenyn är den meny som ligger ute till höger i sidhuvudet. För att få en specifik verktygsmeny för Bolagssidor används en egen mapp med länkar som pekas ut via metadata. Detta görs endast på översta sidan i Bolagshierarkin och ärvs sedan nedåt. Läs mer om menyer på sidan Meny.

Egenskaper för huset > Allmänt > Metadata > Startpunkt för menyer

Sidfot

Sidfotsinformationen kan ändras i metadata och hanteras som Relaterad Informaion. Detta görs endast på översta sidan i Bolagshierarkin och ärvs sedan nedåt. Läs mer om sidfoten på sidan Metabeskrivning och egenskaper.

Egenskaper för huset > Allmänt > Metadata > Sidfot