Språk

Det är viktigt att komma ihåg att webbarna består av flera delwebbar i sig med olika språk under. Görs en ändring på ett ställe kan den behöva göras på ett annat med. Grundiden är att allt ska finans på svenska och engelska. Besökswebben kompleteras med andra språk.

Vilka språk?

Alla webbplatserna har som mål att finnas på svenska och engelska, Dock kan vissa delar som uppdatteras ofta endast finans på engelska. Exempelvis evenemangskalendern på besökswebben

Besökswebben finns på

 • Svenska – full
 • Engelska – full

Besökswebben planeras finnas på

 • Tyska – mellan eller micro, ht 2019
 • Danska – micro, ht 2019

Bolag, CVB och Hylteslingan

I dagsläget (juli 2019) finns dessa endast på svenska, men planeras finnas på engelska.

Språknivåer

Vi har tagit fram tre språknivåer för besökswebben. Detta för att ha en stuktur att följa. Det gör det lättare att veta vad som kan behöva redigeras och även en bättre överblick över vad det kan kosta att skapa ett nytt språk.

Full

Denna variant gäller endast för senska och engelska. Mängden text kommer ständigt att öka. Priset är på över 100 000.

Mellan

Samma struktur som för den "Fulla" webben kan användas. Här väljs fyra inspirationssidor och 3 guldkorn ut per kategori. = 85 sidor + sju sidor för "om webbplatsen". Cirka 300 ord per sida.

Kostnad cirka 41 400kr för att ta fram en mellan-webb-nivå från grunden.

Micro

Här byter alla kategorisidorna mall till mallen för nivå 3. Varje kategori fylls med innehåll i löptext. Denna nivå ar ännu inte använts och inte kontrollerats att hämtning på startsida och upplevasidan fungerar. Eventuellt kan "Mer av Halmstad" användas för inspirationspuffar. På startsidan behöver dessa dock hämtas upp då. På något sätt behöver det även tydliggöras att det är en förminskad webb och att mer info finns på svenska och engelska.

Danskan planeras att hamna här, eventuellt även tyskan till en början.

13 kategorisidor + 7 sidor om webbplatsen a 300 tecken.

Kostnad cirka 9 000 kronor för att ta fram från grunden.

Skicka text på översättning

Endast kommunikatörer på avdelnignen marknad skickar texter på översättning. I första hand webbansvarige.

Skapa en ny sida / översätta en sida

Det är viktigt att en ny sida på annat språk tas fram på rätt sätt. Grunden är att även sidor som aknske inte är så intressanta för en svensk ändå finns även på svenska. Se mer om dessa sidor kängre ner under "Djupare förklaring på andra språk". Dessa kan väljas att vara dolda. Om vi inte följer denna tanke är det lätta att börja gör allt fler undantag.

Genom att översätta en sida korrekt underlättar du för besökaren så hen kan växla språk på en sida och samtidigt stanan kvar på aktuell sida om sidan var översatt tilld etta språk.

För att översätta en sida

 1. Högerklicka på sidan som du vill översätta
 2. Välj översättningar
 3. Klicka på det språk som du vill översätta till i rullningsmenyn på den vänstra sidan (står troligen svenska där nu). Finns ej språket behövas läggas till i webbplatsinställningar -> översättning av webbansvarige. Kontakt webbansvarige.
 4. Kontrollera så sidan hamnar rätt i strukturen
 5. Ange eventuellt namn på sidan, kan även ändras senare.
 6. Klicka på ok
 7. Nu skapas sidan där du valt i strukturen. Du kan se att sidan finns översatt genom att det finns en jordglob vid den
 8. Klistra n din nya text
 9. Ändra metarubrik
 10. Ändra metadata
 11. Ändra fotograf
 12. Ändra allternativtexter

Ändra text på en sida

När en ändring exempalvis görs på en svenska sida. Tänk då på att den även ska göras på den engelska delen och möjligen på något mer språk.

Saker som är ändrade på den svenska sida och som sedan behöver ses över på den engelska läggs in här: G:\DH-Gemensam\Marknadsföring & Kommunikation\Webb och digitala kanaler\1 Webbplatser\Destinationhalmstad\0 - Ny webbplats 2019\Innehåll - text, bild och film\Översättning

Djupare förklaring på andra spåk

VI ahr en del svenska traditioner som för oss är självklara, men som inte är lika klara för de som talar andra språk. Däför finns ibland behov av mer information på andra språk. Vi har dock valt att även lägga dessa sidor på den svenska webben, om än ibland dold.

Exempelvis finns "svensk fika" dold på den svenska webben (samt saknar guldkorn/inspirationssida), men tillgänglig för den som söker. På den svenska midsommarsidan finns samma info som på den engelska om än i lita annan ordning.

På de svenska sidorna kan texten även vara bra för att fylla ut, då sökmotorer gärna ser fylligare sidor. Dessa svenska sidorna är även ofta populära hos svenskarna, därför är det bra att de finns året rut, om än låsta i botten bland inspirationssidor när de inte är högaktuella.