Texter och länkar

Hur skriver vi – tonalitet

Tänk på att alltid skriva det viktigaste först. Saker måste inte presenteras i tidsordning. Viktigare att det som en besökare kan se viktigt kommer högst upp på sidan. Är hen mer intresserad kan hen djupdyka i info längre ner på sidan. Exempelvis historien om Lejonet på sidan "Vågskvalp i Steninge". Här är bad och anturen viktigt. Sen kommer boende och mat och därefter andra aktiviteter. Sist lite kurriosa kring historiken.

Visit Halland har tagit fram en bra guide kring hur vi de ska tänka när de skriver texter. Denna guidar även oss. Läs Visit Hallands tonalitetsguide. Pdf, 6.3 MB.

Vi är

 • Positiva – Optimistiska, uppmuntrande, glada
 • Kunniga –  Smarta, kreativa, stolta, kompetenta, ärliga
 • Nyfikna – Intressanta, drivna, öppna visionära
 • Välkomnande – Varma, vänliga, omtänksamma, engagerade, hjälpsamma, respektfulla
 • Enkla – Jordnära, okomplicerade, tydliga, äkta

Vi är inte

 • Negativa – Intensiva, naiva, orealistiska, okritiska
 • Okunniga – Arroganta, oflexibla, självgoda, överägsna 
 • Ointresse – Framfusiga, påträngande
 • Oväkomnande – Närgångna, påflugna, privata, överlägsna
 • Svåra – Naiva, ytliga, banala, oseriösa, opersonliga

Vi är absolut inte

 • Negativa – Negativa, avvisande
 • Okunniga –  Okunniga, inkompetenta, onsatta, handfallna, passiva
 • Ointresse – Likgiltiga, ointresserade, passiva
 • Ovälkomnande – Arroganta, ointresserade, kyliga, avvisande, exkluderande
 • Svåra – Otydliga, högtravande, formella, komplicerade

Innehåll

Läs mer om vad du ska tänka på när du ändrar någon text under Språk. Detta gäller oavsätt vilken sida som du ändrar info på.

 1. Dutilltal. I så stor utsträcking som möjligt. Ger en mer personlig känsla
 2. Undvik "de" om besöksnäringsföretagen. Vi ska kännas ett med dem. Skriv istället ut namnet på företaget.
 3. Inga datum, öppettider eller priser i löptexten. Detta för att sidan ska fungera alltid. Undantag lister som för Highlights - Somamrens evenemang.
 4. Fokusord - Tänk ut ett fokusord som sökordsintensiteten kan baseras på. Ibalnd blir det två ord tillsammans.
 5. Sökordsintensitet - Texten ska bestå av 1-3% av ditt fokusord. Detta kan du testa genom att klistra in din text eller skriva in länken/URL:n. Testa på www.visiospark.com/keyword-density-checker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. När texten är undersökt så scrolla ner på sidan så ser du hur många procent av din text som varje ord har av den totala. Har du mindre än 1% kommer inte sökmotorer att ranka upp din sida så mycket och blir det över 3% så kommer besökaren som läser texten att tycka den känns tillgjord. Gäller att hitta ballans.
 6. Uspar och stycke - Tänk på styckesindelning och USPar (unik selling points), det unika med din text, vad är det som kommer att locka besökaren till att läsa mer. Dela upp texten i stycken för att det ska bli lättare att skumma igenom texten. På inspirationssidorna behöver inte varje stycke handla om en sak. Väv gärna samman flera besöksmål i samma stycke.
 7. Antal ord - Skriv minst 300 ord för inspirationstexter. Gärna även minst 300 för Guldkorn, men minst 150 ord här. Max antal ord, ej beslutat.
 8. Rubriker som kan leva vidare. Använd rubriker som akn leva vidare och rankas upp. Exempelvis som för golfhuvudstaden möter. Här finns en huvudsida med kortlänk där den senaste artikeln finns. Sedan skapas nya till de tidigare istället. Genom att behålla samma namn på sidan kommer goggle att ranka upp den. Istället för att vi tar fram en ny sida som vi behöver jobba vidare på.

Besökswebben

För Besökswebben finns en struktur för hur material ska tas fram och granskas innan det publiceras. Arbetsruppen börjar hösten 2019. Webbansvarig är sammankallande. En guideline för vad som får lov at tbli ett guldkorn eller synas på en inspirationssida håller på att tas fram hösten 2019.

Bolagswebben

Webbansvarige har främst kontakt med ledningsgrupp samt besöksnäringsutvecklare för innehåll. Eventuellt även påbörja någon salgs månadsavstämning här.

CVBs webb

Drivs främst av projektkoordinator på cvb, med månadsavstämningar med webbansvarige.

Hylteslingan

Denna webbplats behöver ses över och planeras få en genomgång med den projektgrupp som finns kring Hylteslingan. Frågan är vem som driver vidare frågan som Carina J tidigare hade på bolaget. Få igenom månadsavstämningar här med?

Golfhuvudstaden

Även golfhuvudstaden har månadsavstämning med webbansvarige även om den nu är en del av destinationhalmstad.se


Kopiera in text

Tänk på att du aldrig ska kopiera in text från word direkt på webbplatsen. Detta då formatering kan komma med in i webbverktyget. All formatering syns inte för dig, men kan påverka hur andra ser innehållet på sidan.

För att bli av med formateringen kan du

 1. Kopiera texten från Word
 2. Klistra in texten i Anteckningar
 3. Kopiera texten igen
 4. Klistra in texten där du önskar den på webben.

Radbrytningar där du önskar

Denna artickel från Limepark berättar om hur du kan välja var texten ska brytas då den förändras mellan olika enheter. Hård mellanslag och bindestreck, samt mjuka mellanslag och bindestreck behandlas.

https://limepark.se/blogg/arkiv/2014-04-14-tips-for-foljsam-typografi-i-sitevision.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Struktur och "innehållsboxar"

Du kan lätt byta namn på "boxarna" för innehållet på webbsidan. Under innehåll nere till vänster kan du högerklicka på den aktuella delen och namnge den. Genom att anvnda namngivning blir det lättate när du använder exempelvis ankarlänkar. Låt rurbiken och ingressen stå med samma anman, detta för att text ska hämtas korrekt vid delning i sociala medier. Läs mer och sociala medier och Open Graph

Länkar

Hur ska texten som länkas se ut

Kom ihåg att varje länk ska fungera utanför sin kontext. En del använder hjälpmedel som läser upp länkar separat och då kan inte länktexter lyda Läs mer eller här. Formulera därför länken så den fungerar fristående, exempelvis Webbplatsens dokumentation.

Följer du inte detta bryter webbplatsen mot WCAG Checkpoint 13.2. Det finns numera lag på att följa tillgänglighetsriktlinjerna.

Länk inom samma sida

Du kan länka till ett stycke längre ner på samma sida genom att anända ankarlänkar. Du gör då en länk till en intern sida (den som du är på. Se hur du gör i nästa stycke nedan) och kryssar sedan i "Använd ankare" under mappstrukturen. Då öppnas en ny del under och du kan välja vilken av "innehållsboxarna" som du vill länka till. Därför är det bra om du ha namngivit inehållsboxarna. Läs mer om det ovan under rubriken struktur.

Till annan sida på webbplatsen

Så här gör du en intern länk

 1. Markera den text som du vil länka
 2. Klicka på länken i menyntill höger om det kursiva I:et.
 3. Välj intern sida
 4. Klicka på den sida som du vill länka till
 5. Klicka på ok

Till annan sida i samma hus men annan webbplats

Även om du kan göra en länk enligt exemplet ovan "TIll annan sida på webbplatsen" så ska du inte göra det tilld e sidor med annan huvud URL. De huvudURL:er som finns är

 • www.destiantionhalmstad.se (här ingår även golfhuvudstaden och bolagswebben
 • www.halmstadcvb.se
 • www.hylteslingan.se
 • Från hösten 2019 kommer även www.halmstadsteater.se ingå här.

För att skapa dessa länkar förlj instruktionen för "Länk till extern sida" men låt "Förhindra att sökmotorer följer denna länk" vara urbockad.

Länk till extern sida

Om du vill göra en extern länk

 1. Markera den text som du vil länka
 2. Klicka på länken i menyntill höger om det kursiva I:et.
 3. Välj extern sida
 4. Klistra in url:en till den externa sida som du vill länka i rutan adress.
 5. Klicka i "öppna i nytt fönster" (görs vi för alla sidor som har anna url än den som du redigerar från just nu. en del menar att besökaren själv ska få välja detta, men vi ahr beslutat att alla externa sidor öppnas i nytt fönster.)
 6. Klicka i "Förhindra att sökmotorer följer denna länk" (fylls endast i för externa sidor som inte är våra egna. Detta för att öka linkjuice, vilket hjälper vår ranking hos google.
 7. Klicka på ok

"Meny" på sidan

Du kan genom att använda interna ankarlänkar eller genom modulen "innehållsförteckning skapa en "meny" i toppen på sidan för att på så sätt hjälpa besökaren att navigera lättare. För att detta ska fungera behöver texten delats upp i "innehållsboxar"

Ett anant sätt att skapa en navigering i toppen som ser lite trevligare ut är att använda dig av våra 3-puffar. Dessa fungerar öven bra för vidare hänvisning i botten efter brödtexten.