Hjälp

Kontakta i första hand webbansvarige. I andra hand läs igenom vår dokumentation, i tredje hand sök svar på Site visions hjälpwebb. I fjärde hand be en kommunikatör kontakta Limeparks support.

Webbansvarige

Kontakta i första hand webbansvarige vid frågor eller utvecklingstankar.

Vår dokumentation

Läs igenom vår dokumentation för webbarna för att se om du hittar svaret.

Site Visions hjälpwebb

Sök själv ditt svar på Site Visions hjälpwebb help.sitevision.se Länk till annan webbplats.

Via kommunen centralt

Limeparks support

Be en kommunikatör kontakta Limeparks support om problemet inte går att åtgärda själv. Det är endast en kommunikatör på avdelningen marknad som kontaktar Limepark. Support@limepark.se

Huvudkontakter vid bygge av ny webb 2019