Menyer

Navigationen är en central del av en webbplats. På er webbplats finns menyer för att ge besökaren möjlighet att navigera sig genom ert innehåll. Vid ändringar kontakta webbansvarige.

Tänk på att menyer speciellt i desctop endast klarar av en viss mängd text. Håll rubriker korta och tydliga, för många val blir förvillande.

Toppmeny

Toppmenyn ligger i sidhuvudet och innehåller era ingångssidor (de som ligger överst i er struktur direkt under huset).

Utfällbar meny

Används endast på besökswebben för upplev-delen. Kommer eventuellt även att användas för teaterwebben.

Meny

Menyn är den navigation som innehåller era undersidor. Den visas sällan på startsidan utan dyker som oftast upp i vänster- eller högerspalt när man besöker en undersida. Gäller för CVB, bolagswebb oh HYlteslingan, samt för sidor om webbplatsen för Besökswebb.

Mobilmeny

I mobiltelefoner visas en komplett meny som innehåller hela webbplatsens strutkur (både ingångs- och undersidor). Kvar att justera är verktygsmeny där bland annat språkval, sök och länk till "om oss"/bolagswebb finns.

Verktygsmeny

Verktygsmenyn kallar vi den rad länkar som ligger till höger i sidhuvudet till vänste om sök. Länkarna i verktygsmenyn finns representerade i en mapp.
Menyer > Verktygsmeny

Ställa in meny

För att menyn, topp- och mobilmenyn ska fungera måste en startpunkt pekas ut via ett metadata. Detta görs av Webbansvarige.

Egenskaper för huset > Allmänt > Metadata > Startpunkt för menyer