Tysk flagga
English
Swedish

destinationsutveckling i Halmstad

Att aktivt utveckla en destination ger tydliga vinster för samhället i stort. Turismen är en stark tillväxtbransch – som skapar dessutom nya arbetstillfällen med stark lokal förankring. Hur hänger allt ihop?
Det kan vi förklara!

Destination Halmstad har till uppgift att aktivt verka för utvecklingen av Halmstad som besöks-, mötes-, och evenemangsstad. Det konkreta resultatet av detta syns i hur mycket pengar besökare spenderar i Halmstad. Under 2016 konsumerade besökare i Halmstad för 3 miljarder kronor och sysselsatte motsvarande 2 000 årsverken (heltidstjänster på helårsbasis) inom besöksnäringen enligt Handelns Utredningsinstitut (Hui). Läs rapporten här.PDF

Strategi 2030 för besöksnäringen

Varför Destiantionsutveckling?