English

Din digitala synlighet

Tack alla som var med på träffen om digital synlighet, steg 1, den 26 april 2023. Nedan hittar du presentationerna.

Träffen var ingen utbildning utan mer en workshop. Vi bjöd på konkreta tips och det fanns möjlighet att ställa frågor. Inför träffen gjorde vi även en enklare översyn av deltagande verksamheters digitala synlighet.

Presentationerna

Kommande träffar

Träffen arrangerades av oss på Destination Halmstad i samarbete med Halmstads City. Vi planerar för ett nytt tillfälle under tidiga våren 2024. Inbjudan kommer att skickas ut via Halmstads besöksnärings nyhetsbrev.

Efter att du har deltagit i steg 1 får du, under kommande höst, möjlighet att boka ett fördjupningsmöte med marknads­avdelningen. Under möte går vi djupare in på delar inom digital synlighet som du vill veta mer om. Mer information skickas ut till berörda aktörer när det finns möjlighet at boka.