English

Skapa hållbara evenemang

Att arbeta med hållbarhet är en viktig del när man arrangerar ett evenemang. Det kan ge både ekonomiska, sociala och ekologiska fördelar, likt väl för ett större som ett mindre evenemang. Här kan du ta del av checklistor och guider som hjälper dig på vägen för ett hållbart evenemang.

Tips för hållbara evenemang

Oavsett vilken typ av evenemang som du vill anordna så bör du fundera på hur ditt evenemang blir så hållbart som möjligt när det gäller miljö, människor och ekonomi.

Guide och checklista

Ta del av guider och enkla checklistor för att få en bild av vad du behöver göra för att skapa ett hållbart evenemang. Går att anpassa och applicera för både större och mindre arrangemang.