Deutsch
Dansk

Picasso i Halmstad

Du hittar Picassos 15 meter höga verk, Kvinnohuvud, i Figaroparken/Picassoparken längs ån Nissan. Konstverket i blästrad betong är ett porträtt av Picassos sista fru Jacqueline Roque. 

Formen har sin bakgrund i en period då Picasso experimenterade och rev i papper för att skapa silhuetter. Den första versionen av Kvinnohuvud skapade Picasso av ett vikt och klippt papper. Den norske konstnären och vännen till Picasso, Carl Nesjar, blev den som fick utföra verket.

Detaljbild på Piccasos skulptur Kvinnohuvud

Foto: Mymmel Blomberg

Varför Halmstad?

Pablo Picasso var en av de mest inflytelserika konstnärerna under 1900-talet. Så hur kommer det sig att en skulptur av Pablo Picasso står i Halmstad?

Konstnären donerade 16 unika skulpturer till städer runt om i världen, varav till två städer i Sverige. Halmstad och Kristinehamn. Det är till stor del tack vare vägingenjören och konstintresserade Stig Nordström att Kvinnohuvud finns i Halmstad. Det var han som kontaktade Picasso som i sin tur blev intresserad av att donera en skulptur till Halmstad.

Picasso sände två fotografier på olika skulpturer där Kvinnohuvud var den som föll i smaken. Halmstad stad skickade tillbaka fotografier på platsen i olika vinklar och ljusförhållanden. Det gjordes även ett fotomontage där skulpturen placerades in. Picasso godkände platsen genom att signera fotomontaget och returnera det.

Picassos skulptur Kvinnohuvud

Piccasos Kvinnohuvud. Foto: Helena Karlsson

Omdiskuterat verk

När Kvinnohuvud uppfördes 1971 blev den ett omdiskuterat ämne i Halmstad. Vissa ansåg att skulpturen utgjorde ett hot mot den vackra parken och att det inte gick att förstå vad den föreställde. Verket har även felaktigt anklagats för att inte vara äkta.

I sitt ursprungliga förslag var Kvinnohuvud 18 meter hög. Men det ansågs vara för högt och den sänktes därför till 15 meter. Idag har den fått en plats i Halmstadbornas hjärtan och blivit en viktig del av Halmstads identitet. Så mycket att Figaroparken till och med i folkmun kallas för Picassoparken.

Mer konst

Guldkorn

Mer av Halmstad