Hallands Konstmuseum

På Hallands Konstmuseum, intill Norre Katts park och Nissan, erbjuds du ett omfattande utbud av utställningar och spännande programpunkter.

Biblioteket på Hallands konstmuseum

Gustav Person är möbelformgivare och har arbetat med det nya biblioteket i den äldre byggnaden. Foto: Hallands konstmuseum

I oktober 2019 nyinvigdes Hallands Konstmuseum efter en omfattande om- och tillbyggnad. Museet öppnade då upp som ett helt nytt museum med nya möjligheter. Det befintliga huset har renoverats, samtidigt som en ny utbyggnad tagit form med huvudentrén vänd mot staden, Nissan och Norre Katts park. I entréhallen finns reception, butik och hörsal. Ät en härlig lunch eller fika på Brunchbaren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på museet med uteservering och utsikt över vattnet och trädgården.

Utställningsrum på Hallands konstmuseum

Foto: Hallands konstmuseum

Den nya byggnaden rymmer också utställningslokaler. Till skillnad från den öppna entréhallen har utställningslokalerna en mer sluten form. Främst för att uppfylla dagens höga krav på klimat och säkerhet, vilket i sin tur medför att här kan visas konstverk och utställningar som tidigare inte varit möjligt.

Bakom ritningarna till nya Hallands Konstmuseum står White Arkitekter, vars vision varit att skapa ett inbjudande hus som förstärker rollen som mötesplats.

Ljuskonstverk på Hallands konstmuseums fasad kvällstid

Ett unikt ljuskonstverk av Mikael Ericsson belyser den nya fasaden på Hallands konstmuseum i tre olika väderstreck. Foto: Hallands konstmuseum

Varsamma renoveringar och unika konstnärliga gestaltningar

Den äldre museibyggnaden ritades ursprungligen av Ragnar Hjorth (1887-1971). När den invigdes i september 1933 var det en av de första byggnaderna i landet som redan på ritbordet var avsett att rymma ett museum. Huset bär stark prägel av dåtidens modernistiska formspråk. Renoveringen har skett varsamt och arkitektoniskt värdefulla detaljer finns bevarade.

Parallellt med om- och tillbyggnadsarbetet pågick arbetet med flera konstnärliga gestaltningar som väl på plats tillför byggnaden unika inslag och kvaliteter, från trädgård och husfasad till toaletter, hörsal och bibliotek. Samtliga gestaltningar har finansierats helt av den fond som skapades då Svea Larson (1907–1989) från Getingen utanför Halmstad donerade sin kvarlåtenskap till Hallands Konstmuseum.

Vackert utsmyckade toaletter på Hallands konstmuseum

Konstnären Eva Bengtsson står bakom de kakelplattor som täcker väggar och golv på museets nya toaletter. Foto: Hallands konstmuseum

Kommun, region och stiftelse i samarbete

Hallands Konstmuseum ingår tillsammans med Hallands kulturhistoriska museum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i Stiftelsen Hallands Länsmuseer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om- och tillbyggnaden av Hallands Konstmuseum finansieras av och sker i samarbete med Region Halland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Halmstads kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Stiftelsen Hallands Länsmuseer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Via det regionala konstcentret Konst i Halland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. driver konstmuseet i samarbete med Region Halland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. även utvecklingsfrågor inom bild- och formområdet. Bildkonst, folkkonst, design och nyare uttrycksformer ingår i museets rika och växande konstsamling.

Utställningsrum på Hallands konstmuseum

Foto: Hallands konstmuseum

Mer konst

Guldkorn

Mer av Halmstad