Tysk flagga
English
Swedish

Destination Halmstads STYRELSE

Destination Halmstads styrelse består av fem ledamöter samt ordförande och vice ordförande.

Styrelseledamöter


Magnus Ackerot - Ordförande
E-post: magnus.ackerot@halmstad.se


Ulla Winblad - Vice ordförande
E-post: ulla.winblad@halmstad.se


Nejla Arica
E-post: nejla.arica@halmstad.se


Johan Lindahl
E-post: johan.lindahl@halmstad.se


Jessica Stael von Holstein
E-post: jessica.vonholstein@halmstad.se


Jimmie Tschander
E-post: jimmie.tschander@halmstad.se