Tysk flagga
English
Swedish

Om bolaget Destination Halmstad

Destination Halmstad har till uppgift att aktivt verka för utvecklingen av Halmstad som besöks-, mötes-, och evenemangsstad. Bolaget hette innan 2014 Halmstad & Co.

Detta gör vi bl a genom fyra prioriterade affärsområden:

Dessutom ansvarar bolaget för destinationsmarknadsföringen av Halmstad och marknadsföringen av Halmstad Arena till arrangörer för större evenemang och tävlingar.

Destination Halmstad är ett helägt kommunalt bolag inom Halmstads Rådhus koncernen och vår viktigaste målgrupp är Halmstads invånare som skall kunna dra nytta av en allt attraktivare stad att leva i.

Destination Halmstads affärsplan 2018PDF