Publicerad 16 februari 2023

Rekordsiffror för gästnätter

Den preliminära statistiken visar på över 800 000 gästnätter i Halmstad under 2022. Vi har aldrig haft så höga siffror. I slutet av april kommer vi att kunna redovisa det faktiska utfallet. Men det ser verkligen bra ut redan nu.

Det har varit en bra utveckling av gästnätter, störst ökning står våra inhemska besökare för. Vi ser fortsatt en stor potential på den internationella marknaden, de utländska gästnätterna är tillbaka på motsvarande nivåer som före pandemin. Framför allt är det danskar, tyskar och norrmän som återvänder.

Trenden visar på längre säsong

Vi har sett en trend under de senaste åren att besökarna sprider ut sin vistelse över hela sommarperioden. Juni var rekordbra och augusti var också bra, däremot planade juli ut något. Därtill ser vi också en ökning under för- och eftersäsongen. Det ligger i linje med incitamentet att förlänga säsongen och utveckla fler reseanledningar under hela året.

All time high för hotellen i Halmstad

Hotellen har tagit över 50 procent av marknadsandelarna när det gäller boende och ökade med 60 000 gästnätter mot 2021. Det är rekordnivåer. En av förklaringarna är att antalet disponibla rum har ökat vilket gör att vi har möjlighet att ta emot fler. Det är svenskarna som står för en stor del av ökningen.

– Det är rent otroligt bra siffror när det gäller statistiken över gästnätter här i Halmstad. Vi pratar rekord. Många möten och kongresser som flyttades fram under pandemin har kunnat genomföras och evenemangen rullade igång igen. Evenemangssommaren 2022 var dessutom extralång och riktigt bra. Utöver det jobbar vi med besöksnäringsföretagen för att utveckla fler reseanledningar för privatresenärer att vilja komma hit. Det är när vi jobbar tillsammans för att skapa en attraktiv destination som vi kan gå framåt säger Karolina Davidsson, vd Destination Halmstad AB.

Gästnätter jan-dec Halmstad

Totala antal gästnätter: 846 899 (+9,5% jmf 2021)

Sverige: 772 231, +5,8%

Utländska: 74 668, +73,6%

  • Tyskland: 19 176, +53,1%
  • Norge: 17 721, +207,7%,
  • Danmark: 12 185, +51,8%

Boendeform i Halmstad

  • Hotell +15,4% (jmf 2021) (488 388 gästnätter)
  • Vandrarhem +1,6% (jmf 2021) (30 497 gästnätter)
  • Camping +3,4% (jmf 2021) (365 460 gästnätter)

Alla resultat är preliminära. Campingresultatet är särskilt osäkert.
Källa: Preliminära siffror från SCB/Tillväxtverket via BISYD-samarbetet.

Kontakt

Karolina Davidsson

VD, Destination Halmstad AB
Mobil: 0768-13 74 26. E‑post: karolina.davidsson@halmstad.se

Camilla Axelsson

Chef Destinationsutveckling
Mobil: 0729-74 33 59. E-post: camilla.axelsson@halmstad.se