English
Publicerad 7 februari 2023

Hållbar destinationsutveckling i Halmstad

Kommunerna i Halland får del av projektmedel från Visit Halland för hållbar destinationsutveckling. Halmstad får bidrag för hållbar utveckling av Destination Grötvik och utveckling av Prins Bertils stig samt hubben Tylösand.

Prins Bertils stig leder genom flera mindre destinationer, hubbar, för både turister och Halmstadbor. Slottet, Västra stranden, Brottet, Grötvik, Tylösand och Möllegård är några platser som sticker som intressanta besöksmål. Alla har olika karaktär och är var för sig attraktiva.

Med hjälp av det ekonomiska stödet kan varje plats unika identitet stärkas. Målet är att jämna ut flödet av besökare över hela året för att skapa en mer hållbar turism.

Aktörerna i Grötvik ansökte tillsammans med Destination Halmstad om medel. Grötviks strategiska läge precis vid havet, längs Prins Bertils stig skapar ett stort intresse. Det gäller att utveckla platsen långsiktigt, ansvarsfullt och hållbart sett till de natur- och kulturvärden som finns i Grötvik.

– Grötviksprojektet är extra intressant då det kan stå modell för hur en ”minidestination” tillsammans med kommunen kan arbeta för att undvika lokal överturism genom att planera aktiviteter, parkering, trafik, kollektivtrafik med mera” säger Jonas Olsson, ansvarig för Visit Halland.

I Tylösand, som är Halmstads starkaste varumärke, siktar Destination Halmstad på att utveckla samarbetet mellan platsens aktörerna för att stärka destinationens upplevelser.

De båda projekten har erhållit 150 000 kronor. För Destination Grötvik är det tredje året i rad som pengar erhållits för samarbete och utvecklingen av platsen.

Visit Hallands kriterier

Projekten ska på ett hållbart sätt skapa och utveckla upplevelser, besöksmål och platser som gör Halland till en attraktiv destination året runt och måste uppfylla kriterier som säsongsförlängning, hållbarhet och internationell höjd. Kommunerna måste medfinansiera minst 50 procent.

Halland har en stark sommarturism men behöver öka sin attraktivitet under övriga delar av året. Region Halland vill därför stimulera en hållbar utveckling av besöksnäringen i Halland med fokus på nya reseanledningar och säsongsförlängning.