English
Publicerad 26 januari 2023

25 miljoner till Halmstads Teater

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december 2022 beslutades det att tilldela Halmstads Teater 25 miljoner SEK. Syftet är att renovera och uppgradera teatern ur besöks-, arrangörs-, tillgänglighets och arbetsmiljöperspektiv.

Denna ansiktslyftning är mycket välbehövlig, för trots att Halmstads Teater är synnerligen vital för sin ålder så sätter 69 år sina spår både här och där.

Satsningen tar sin början någon gång under 2023 och fortsätter in under 2024. Då kommer 25 miljoner SEK användas till att utveckla och förfina övre foajén. En mer tilltalande och tillgänglighetsanpassad miljö för våra gäster skapas. Det kommer dessutom möjliggöra betydligt bättre förutsättningar kopplat till utställningar och mässor.

Efterfrågat av hotellnäringen

Att även kunna erbjuda en flexibel lokal för banketter med upp till 500 personer är något som är efterfrågat hos besöksnäringen. Idag kan Halmstad inte erbjuda den möjligheten i centrala Halmstad. Totalt kommer vi att få cirka 850 kvadratmeter möblerbar yta att jobba med.

Framtida önskemål - ute och inne

I Figarosalen, som gång i tiden var biograf, skulle vi vilja tillgänglighetsanpassa entrén och foajén med trappa och hiss till övre foajén. Även in – och urlastning till stora scen behöver förbättras. Något som kommer att förenkla såväl tillgänglighet, arbetsmiljö som logistik för personal och gästande produktioner.

För att ge besökare en bättre totalupplevelse önskar vi även att det skapas en mer attraktiv utomhusmiljö i anknytning till Halmstads Teater (Teatertorget och Österskans). Vi vill knyta ihop teatern med Kulturstråk Nissan och Österskans. Förbättrade och mer tilltalande entréer samt ett miljöhus på teaterns baksida för avfallshantering står också på önskelistan.

Tillgänglighetsanpassningen går som en röd tråd genom alla åtgärder. Kultur och möten ska vara till för alla.

– När jag började som chef för Halmstads Teater 2018 fick jag uppdraget att utveckla verksamheten. Tack vare investeringsbeslutet kan vi nu göra teatern till en mötesplats tillgänglig för alla, oavsett om det gäller kulturella aktiviteter och evenemang eller möten i form av konferenser och kongresser. Det är helt i linje med vårt uppdrag säger Henrik Drakenberg, chef för Halmstads Teater, Destination Halmstad AB.

Vi bjöd in till pressvisning

Så här såg programmet för pressvisningen ut:

  • Karolina Davidsson, vd för Destination Halmstad AB inledde visningen.
  • Politikerna och kommunråden Anna Fallkvist (M), 1:e vice ordförande i KS, och Urszula Hansson (S) om varför kommunen satsar på Halmstads Teater.
  • Henrik Drakenberg, chef Halmstads Teater, berättade om de konkreta planerna och visionen.
  • Satsningen belystes ur hotellnäringens perspektiv av Göran Nilsson, hotelldirektör på Scandic Hallandia.
  • Studiebesök ”bakom kulisserna”- en kulturhistorisk byggnad.

På plats finns även Destination Halmstads ordförande Anita A:son Strandahl (M), Ola Magnusson, förvaltningschef kulturförvaltningen Halmstads kommun och Ann Johansson, utvecklingstrateg Destination Halmstad.

Det här rapporterade media från pressvisningen den 26 januari:

Uppdraget från Halmstads kommun

Halmstads Teater, som är en del av Destination Halmstad AB, har till uppdrag att vara en levande plats för kultur-, nöjes- och mötesverksamhet. Bolaget ska därför säkerställa att teatern fortsätter att vara en arena med ett rikt och varierat kulturutbud för alla åldrar. Det ska vara en avvägd blandning av amatörer och professionella kulturutövare. Lokalerna ska upplåtas till både ideella och kommersiella arrangemang.

Halmstads kommuns uppdrag till Destination Halmstad AB. Beslutad KF 2020-11-18 § 108. Gäller från och med 1 januari 2021 tills vidare.