English
Publicerad 20 december 2022

Halmstadsommar med stora förväntningar 

Hur var sommaren egentligen för besöksnäringen i Halmstad? Vi har tagit en titt på statistiken och sammanställt. Jämfört med föregående år (2021) kan vi se flera rekordnivåer. Våra prioriterade marknader – Danmark, Norge och Tyskland har börjat återhämta sig. Och vi ser en bubblare på väg upp – Nederländerna.

Sommaren 2022 var första sommaren efter pandemin där restriktionerna var borta och förväntningarna var stora. Men sommaren kom också med en del nya utmaningar för våra aktörer i besöksnäringen. En osäker omvärld genererade ökade kostnader.

Den stora andelen gäster är fortsatt från Sverige men de utländska gästerna har haft en god återhämtning, 86% upp från förra året så nu är vi på jämförbara nivåer som före pandemin. Det är fortsatt våra prioriterade marknader Danmark, Tyskland och Norge som stått för den största andelen.

Det förändrade resmönstret som vi noterade under pandemin verkar ha etablerat sig. Semestern sprids ut över en längre period, juni – augusti. Juli sticker inte ut lika dramatiskt som tidigare.

Delad bild av den gångna sommaren

Aktörerna i besöksnäringen har en något delad bild av hur den gångna sommaren har varit, möjligen finns en del av svaret i besökarnas nya beteende. Konsumtionen verkar ha varit något lägre, något som restaurangnäringen vittnat om. Samtidigt finns det andra företag som uppgett att sommaren har varit bra och till och med bättre än 2021.

– Genom att analysera det underlag bolaget har att tillgå är vår samlade bild att det generellt sett har varit en ganska bra sommar för Halmstads del. Vi vet att en del aktörer upplevt att sommaren inte motsvarat förväntningarna medan andra upplevt den som bättre, så möjligen en mer splittrad bild än vanligtvis. Glädjande nog kan vi konstatera att de preliminära gästnattssiffrorna är på jämförbara nivåer som rekordåret 2021 säger Camilla Axelsson, chef Destinationsutveckling på Destination Halmstad AB.

Stora evenemang har stor betydelse

I juni var gästnätterna på rekordnivåer, inte minst tack vare det internationella golfevenemanget Volvo Car Scandinavian Mixed. Gästnätterna under de första veckorna i juni dubblades mot 2021.
Juli var något svagare än vanligt. De svenska besökarna minskade, en av anledningarna kan vara att fler valde att åka utomlands efter pandemin. Men vädret, ett ökat kostnadsläge och det förändrade resebeteendet där vistelserna spreds över en längre period kan också vara påverkansfaktorer.

Augusti blev en otroligt bra avslutning av sommaren även om siffrorna visade på minus. Sedan mätningarna började 2008 är det här det näst bästa resultatet. Evenemang var en starkt bidragande faktor till resultatet. Runt om i Halmstad genomfördes evenemang som lockade såväl nationella som internationella gäster.

Det arbete som Destination Halmstad AB gör för att värva evenemang och möten till Halmstad har stor betydelse kan vi konstatera. Vi har haft en fantastisk evenemangssommar i Halmstad med allt från Volvo Car Scandinavian Mixed, cykeltävlingen Gravel Grit n Grind och Summersmash och SM i beachvolley till konserter på Solgården och på Brottet och mycket, mycket mer.

Gästnattsstatistiken ser bra ut

Campingarna har haft en bra sommar. Antalet gästnätter på hotellen var på motsvarande nivåer som 2021, med andra ord bra. Antal disponibla rum ökade i Halmstad under föregående sommar vilket har ökat Halmstads kapacitet. Sammanfattningsvis har det varit en bra sommar 2022.

Här kan du läsa hela Sommarrapporten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Camilla Axelsson

Chef Destinationsutveckling
Projektledare Golfhuvudstaden
Mobil: 0729-74 33 59
E-post: camilla.axelsson@halmstad.se

Foto: Prins Bertils stig, Joakim Lindström.