English
Publicerad 7 juni 2022

Aktörer går samman i Tylösand

Ett stort evenemang kan fungera som en motor för utveckling och samarbete för att stärka en plats. Detta görs under Volvo Car Scandinavian Mixed 9-12 juni när aktörerna i Tylösand går samman för att aktivera området.

Det är unikt att ett golfevenemang ligger så specifikt i en destination, såsom Tylösand är. Destination Halmstad såg en möjlighet med det och bjöd därför in alla aktörer till en träff för att utforska viljan att aktivera området under dessa dagar.

Glädjande nog var intresset stort

Målet med samarbetet är att samla alla aktörer för att gemensamt prata om hur vi kan marknadsföra utbudet som finns. Denna målsättning delas också med Visit Halland som även dem ser Tylösand som en stark resanledning till Halmstad och Halland. Förhoppningen är att detta är starten på ett mer långsiktigt arbete.

– Destinationsutveckling handlar till stor del om att få flera aktörer att dra åt samma håll. Under våren har vi haft förmånen att träffa företagen i Tylösand och skapa en gemensam marknadsföring och samtidigt lära känna varandra. Då blir det lättare att hjälpas åt och rekommendera varandra och få gästerna att stanna längre på destinationen. Volvo Car Scandinavian Mixed blev avstampet som fick det att hända säger Karolina Davidsson, vd, Destination Halmstad.

Utmaningar och möjligheter

En förutsättning för att kunna utveckla en plats är att jobba med dem som är verksamma där på daglig basis. Det är dem som känner området med dess utmaningar och möjligheter bäst. För att Destination Halmstad och övriga kommunen ska kunna ta vara på det behövs en dialog med och mellan aktörerna.

– Samarbete är nyckeln till framgång. Vi aktörer ser oss inte bara som konkurrenter utan tvärtom lyfter vi varandra. Sedan är vi ju särskilt stolta över att ha Livräddarna här i Tylösand. Tack vare det här destinationsutvecklingsprojektet har vi kunnat samla oss ännu mer, särskilt kring marknadsföringen nu och framåt. Tylösand har stor potential och jag hoppas att den fortsätter att utvecklas säger Elisabeth Haglund, vd på Hotel Tylösand.

Kontakt

Camilla Axelsson

Chef Turistservice & Destinationsutveckling
Projektledare Golfhuvudstaden
Mobil: 0729-74 33 59. E-post: camilla.axelsson@halmstad.se

Länk

destinationhalmstad.se/tylösand Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto: Joakim Leihed