English
Publicerad 19 maj 2022

Halmstads Teater är numera även Halmstads Theater

Nyligen lanserade vi stora delar av Halmstads Teaters webbplats på engelska. Det är en genomarbetad satsning som fokuserar på hela teaterns verksamhet.

Halmstads Teater har två verksamhetsområden, föreställningar och möten. När det gäller möten öppnar den nya engelska versionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. upp för att kunna få fler internationella möten i huset. Men det här kan också vara ett sätt att få internationella evenemangsarrangörer att intressera sig för Halmstads Teater.

– Tillgänglighet var en viktig faktor när vi bestämde oss för att översätta Halmstads Teaters webbplats. Vi vill möjliggöra för så många som möjligt att ta del av vad vi erbjuder och engelska är ett världsspråk och därför gångbart i de flesta sammanhang säger Henrik Drakenberg, chef Halmstads Teater.

Översättningen av Halmstads Teaters webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har också en klar koppling till Halmstads besöksnäringsstrategi, och exportmognad. Vi pratar inte bara om hur viktigt det är att information finns tillgänglig på fler språk än svenska, vi har gått från ord till handling. För besöksnäringen kommer det att bli allt mer betydande i takt med att fler internationella besökare söker sig till Sverige.

Lisa Berggren på Destination Halmstads marknadsavdelning har varit ansvarig för att hålla ihop hela processen med att översätta webbplatsen.

– Så gott som allt har översatts, den engelska delen möjliggör även för icke-svensktalande invånare att ta del av Halmstads Teaters olika utbud. Vi vill försöka vara i framkant och kommer fortsätta att utveckla webbplatsen kontinuerligt. Förhoppningsvis kan vi inspirera andra företag till att bli exportmogna säger Lisa Berggren.

Kontakt

Henrik Drakenberg

Chef, Halmstads Teater på Destination Halmstad AB
Telefon: 072-083 88 28. E-post: henrik.drakenberg@halmstad.se

Lisa Berggren

Kommunikatör, Destination Halmstad AB
Mobil: 0733-87 77 43. E-post: lisa.berggren@halmstad.se

Länkar