English
Publicerad 3 maj 2022

Nytt varumärke stärker bilden av Halmstad

Fyra vänner sitter på en uteservering och skrattar

Halmstad är en omtyckt plats för både invånare och besökare, men många känner bara till sommarstaden Halmstad. Därför vill vi förstärka bilden av platsen Halmstads bredd och styrkor. Som att vi är regionhuvudstad med allt vad det innebär. Och att Halmstad är en attraktiv tillväxtstad med fantastiska möjligheter året runt.

En nationell attitydundersökning som vi gjorde hösten 2020 visade att ungefär hälften av de tillfrågade inte kände till att Halmstad har mer än 100 000 invånare, att det finns en högskola och ett välmående näringsliv. Däremot var Tylösand och Per Gessle välkända. Det är hög tid att kraftsamla och visa på Halmstads alla styrkor.

Halmstad är en tillväxtkommun och det finns ett behov att få kompetent arbetskraft som vill bo och leva här. Vi behöver också attrahera besökare året om vilket bidrar till en attraktiv och levande plats.

Nya platsvarumärket skapar riktning och tar position

Utformningen av det nya platsvarumärket grundar sig på att vi vill visa på bredden av Halmstad som plats. Att vi är en tillväxtkommun och regionhuvudstad med ett växande näringsliv där den kustnära livsstilen alltid är närvarande.

Halmstad kommer att även fortsättningsvis förknippas med sol och bad, men vi vill ännu mer lyfta fram de goda möjligheterna till utbildning, att driva och etablera företag, att utvecklas och växa.

Ett verktyg för att beskriva platsen Halmstad

Det nya platsvarumärket kommer att användas av Destination Halmstad AB, men det kommer även att finnas material för fri användning för andra aktörer i Halmstad. Exempelvis ett igenkännande manér med logotyp, bilder och texter för att hjälpa fler att beskriva platsen i Halmstad.

– Halmstad är en viktig motor i vår region. Vi vill med platsvarumärket bidra till att göra Halmstad känt för mer kvalitet än sommarstad. Det ska också skapa stolthet och gemenskap hos oss som lever här, säger Charlotta Edin, kommunikationsdirektör, Halmstads kommun.

Platsvarumärket kan användas när lokala aktörer i olika sammanhang enskilt eller tillsammans vill attrahera besökare, företag eller kompetens till Halmstad. Det ska användas när det är platsen i Halmstad som är det viktiga och inte den enskilda organisationen eller företaget. Platsvarumärket lyfter Halmstads ställning som regionhuvudstad i kombination med den kustnära livsstilen som gör Halmstad unikt i förhållande till andra jämförbara städer.

– Det här blir ett platsvarumärke att samlas kring vad det gäller utveckling, samarbete och riktning framåt. Vi ser en stor potential inom turism och besökare året runt, den här satsningen på ett nytt grafiskt man kommer att stödja det arbetet och skapa energi, säger Karolina Davidsson, vd för Destination Halmstad.

Platsvarumärket kommer att börja synas i samband med olika aktiviteter redan under våren och försommaren.

Kontakt

Charlotta Edin

Kommunikationsdirektör, Halmstads kommun
Tel: 070-85 78 106
e-post: charlotta.edin@halmstad.se

Karolina Davidsson

Vd Destination Halmstad
Tel: 0768-13 74 26
e-post: karolina.davidsson@halmstad.se

Bilden visar ett exempel på det bildmanér som det nya platsvarumärket för Halmstad kommer att arbeta med.

Logotypen som syns i högra hörnet: Den nya logotypen för Halmstads platsvarumärke skapar en egen unik och särpräglad identitet. Logotypen tar avstamp i en stad med framåtanda. Det symboliseras med ett assymmetriskt hjärta som liknar en pil pekar i rätt riktning, framåt. Det är såklart en liten koppling till våra tre hjärtan men ska också stå för att våga följa sitt hjärta, som att välja en ny riktning i livet, flytta hit, börja studera, starta ett företag eller bara känna att man har sitt hjärta här på platsen.