English
Publicerad 6 oktober 2020

Stark sommarturism lyfte Halmstad

Eka som ligger i havet vid Tjuvahålan. Ekan syns både över och under vattnet.

Foto: Patrik Leonardsson

Halmstad hade 372 957 kommersiella gästnätter under juni, juli och augusti. Det är en minskning med 17 procent jämfört med föregående år. Därmed är Halmstad en av de svenska destinationer som tappat minst under sommaren 2020.

Covid-19 har slagit mycket hårt mot den svenska besöksnäringen. De kommersiella gästnätterna minskade nationellt med över 60 procent under våren och i storstadsregionerna har minskningen bestått under sommaren. Men Halmstad tillhör de destinationer som upplevde ett rejält lyft under sommaren, även om gästnätterna inte nått upp i tidigare års nivåer. Det visar preliminära resultat från Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket.

– Halmstad är en av de destinationer som klarat sig bäst under covid-19, samtidigt som sommaren inte ledde till någon ökad smittspridning lokalt. En stor eloge till alla företag som jobbat hårt för att skapa en trygg miljö för våra besökare, säger Karolina Davidsson, vd för Destination Halmstad.

Till följd av internationella restriktioner minskade de utländska gästnätterna med 68 procent, medan de svenska bara backade med 11 procent.

Samtidigt har det digitala intresset för Halmstad ökat kraftigt i år. På destinationhalmstad.se slog antalet användare rekord under sommaren och är hittills i år uppe i nästan 250 000, en ökning med över 50 procent.

– Vi har fått väldigt positiv respons på vår marknadsföring under sommaren. Turista Hemma-kampanjen har fått stor uppmärksamhet, och samtidigt lyft fram besöksmål i hela Halmstads kommun. Nu vill vi förvalta intresset och locka fler besökare under hela året, säger Karolina Davidsson.

Precis som tidigare år minskar volymen av privatbesökare kraftigt från mitten av augusti. Men eftersom restriktionerna kvarstår är affärsbesökarna fortsatt mycket färre än normalt. Detta gör att läget är ansträngt för många besöksnäringsföretag i Halmstad.

– Vi är såklart glada för sommaren, men nu väntar en höst och en vinter som kommer bli väldigt tuff för många. Vi försöker hålla en tät dialog med företagen och stötta dem på de sätt vi kan, säger Karolina Davidsson.

För mer information, kontakta:

Karolina Davidsson
vd Destination Halmstad
Tfn: 076-813 74 26
E-post: karolina.davidsson@halmstad.se

Fakta:

Kommersiella gästnätter juni-augusti

  • Halmstad: -17 % (372 957gästnätter)
  • Halland: -19 % (1 456 322 gästnätter)
  • Sverige: -37 % (18 686 642 gästnätter)

Inkvarteringsstatistiken tas fram av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Tillväxtverket. Kommersiella gästnätter innefattar övernattningar på hotell, camping, vandrarhem samt kommersiellt uthyrda stugor och lägenheter.

Samtliga resultat är preliminära. Slutgiltigt resultat för 2020 presenteras i april 2021.

Fler nyheter