Publicerad 26 mars 2019

Karolina Davidsson är ny VD för Destination Halmstad

Karolina Davidsson. Foto: Johan Aderman

Karolina Davidsson blir ny VD för det kommunala destinationsbolaget Destination Halmstad. Hon börjar sitt nya jobb den 1 juni.

Karolina har ett förflutet som verkställande direktör för Halmstad Näringslivs AB vars verksamhet delvis nu är en del av destinationsbolaget. Hon började arbeta för näringslivsbolaget 2008 och som vd från 2011.

Destination Halmstads uppdrag är att utveckla Halmstad som besöks-, mötes- och evenemangsdestination. Bolaget ansvarar för destinationsmarknadsföringen för att stärka varumärket Halmstad. Dessutom ska bolaget driva destinationsutvecklingen i hela kommunen och agera som samverkansplattform för besöksnäringens olika aktörer.

Destination Halmstad är ett helägt kommunalt bolag.

– Karolina Davidsson har en bra bakgrund med flera års erfarenhet som VD inom kommunalt bolag tidigare och har dessutom stor kunskap om näringslivet i Halmstad. Hon har under åren jobbat nära medarbetarna på Destination Halmstad och är därför en känd person för alla. Vi ser att Karolina passar mycket väl för uppdraget, säger Magnus Ackerot, (M) ordförande i styrelsen för Destination Halmstad AB.

– Det här känns väldigt roligt och jag är ödmjuk inför uppgiften. Jag är ju lite kär i Halmstad så att få fortsätta utveckla destinationen tillsammans med besöksnäringen och andra aktörer ser jag verkligen fram emot, säger tillträdande VD Karolina Davidsson.

För mer information kontakta:

Magnus Ackerot (M)

ordförande för Destination Halmstad AB,
Tel: 070-27 66 7750
magnus.ackerot@halmstad.se

Karolina Davidsson

tillträdande VD för Destination Halmstad AB,
Tel 0768-137426
karolina.davidsson@halmstad.se