Foto: Hans Persson och Frans Mossberg

Hans Persson och Frans Mossberg visar akvareller

Fri entré
  • Konst och utställning
Galleri 70

4/5 - 26/5 i Korridorgalleriet

Hans Persson

Född i Sundsvall 1939 . Ingenjör. Jobbat med utveckling av hjälp-

medel för handikappade. Var med och konstruerade det som

kom att bli PERMOBIL. Jobbat på Handikappinstitutet.

Varit egenföretagare, (GEWA, Rehatek, mm)

Målat akvarell sedan början av 80-talet. Gått ett antal kurser på

Gerlesborgsskolan för bl.a. Arne Isacsson, Lars Holm m.fl.

Fascineras av akvarellens “okontrollerade” flöde,

och låta slumpen medverka medan man väntar tills ytan torkar…

2005 Strandgården, Vilshärad, 2006 Galleri Flamingo Falkenberg, ”008 Galleri

Strandgatan 20 Halmstad, 2009 Galleri Tofta Varberg, 2010 Galleri Svea

Stockholm, 2018 Galleri Heagård Halmstad, Jurybedömda utställningar: 2009

Upplands Väsby konsthall, 2011 Edviks Konsthall. 2019 nordiska akvarellut-

ställning Tykö Finland.

www.hans-akvarell.com

___

Frans Mossberg:

Född 1951 i Uppsala Gerlesborgsskolan, Sthlm & Bohuslän

1975 - 76, Studier i konstvetenskap och musikvetenskap

vid Uppsala samt Lunds universitet

Fil dr i musikvetenskap vid institutionen för kulturvetenska-

per vid Lunds universitet 2002. Forskningskoordinator och

projektledare vid Ljudmiljöcentrum vid institutionen för

kulturvetenskaper vid Lunds universitet 2006 – 2018.

1988 Galleri Dombron, Uppsala, 1989 Café Österskans, Halmstad m Per

Berger, 1990 Cafe Österskans m Karin Bertling, 1991 Galleri HP, Halmstad,

Cafe Österskans, Halmstad, 1992 Representation Konstfrämjandet, Halm-

stad, 1993 Sparbankens konstförening, Falkenberg, EUROC konstförening,

Malmö, Nya Barowiak, Uppsala, Lokala konstföreningar i Halmstad, La-

holm, Uppsala.

me.fransmossberg.com www.fransmossberg.com

www.instagram.com/fransmossberg/

Musik representerad på Spotify, Apple music, Tidal m.fl

____

Klingande färg och målande ton

Hans Persson / Frans Mossberg

Många konstnärligt lagda har flera strängar på sin lyra och finner

konstnärliga uttryck i mer än en konstart. Under några majveckor

(4-21/5) samsas två konstnärer på Galleri 70 i Halmstad, som bäg-

ge haft en gemensam nämnare i kärlek till musiken, allt från jazz

till rock och visor.

Hans Persson är en akvarellist som gärna gestaltar musikanter

”in action” liksom hav och kust. Frans Mossberg är vissångare,

kompositör och musikforskare, tilllika bildkonstnär som i många

år målat de Hallänska kustlandskapen. Bägge numera med civila

yrkeskarriärer bakom sig inom universitet och forskning. De visar

här upp sina alster inom akvarellkonsten.

Varmt välkommen!

Kontakt och plats

Plats: Galleri 70
Adress: Skepparegatan 70, 302 90 Halmstad, Sweden
Arrangör: Galleri70

Mer av Halmstad