Foto: IOF

Orientering Prova på. WOW World Orienteering Week

Fri entré
 • Barn och familj
 • Natur, trädgård och friluftsliv
 • Sport och hälsa
Norre katts park

Välkomna att prova på Orientering under vecka som kalla WOW.

WOW står för World Orienteering Week och finns över hela världen

Inter nationella orienteringsförbundets mål för att organisera detta årliga event är följande:

 • Öka orienterings synlighet och tillgänglighet för ungdomar.
 • Öka antalet deltagare i både skolornas aktiviteter och i klubbarnas aktiviteter i alla länder ide nationella förbunden.
 • Hjälpa lärare att genomföra orientering på ett roligt och lärorikt sätt.
 • Att få fler nya länder att delta i orientering


  Halmstad OK finns på plats i Norre Katts park den 25/5 från kl 10:00
  Vi gör detta samma då som Halmstad går för vatten. Det är bra att kunna samarbeta
  Välkomna att prova på Orientering

Kontakt och plats

Plats: Norre katts park
Adress: Norre katts park, Norra Vägen, 302 31 Halmstad, Sweden
Arrangör: Halmstad Orienteringsklubb

Mer av Halmstad