Biodrivmedel behövs i klimatarbetet

Fri entré
  • Guidad tur och föreläsning
tisdag 21 mars 2023, 12.00–13.00
Stadsbiblioteket i Halmstad - Hallandsscenen (övre plan)

Föreläsning om biodrivmedel med Pål Börjesson, professor i miljö- och energisystem vid Lunds Universitet.

Biodrivmedel är en viktig del för att nå en fossilfri transportsektor. Debatten präglas dock ofta av en negativ syn som kan spilla över på politiska beslut. En mer faktabaserad debatt och politik inom biodrivmedelsområdet är därför nödvändig för att vi inte ska missa att ta tillvara de olika positiva effekter som en ökad inhemsk biodrivmedelsproduktion kan ge. Det finns goda förutsättningar att öka produktionen av långsiktigt hållbara biodrivmedel i Sverige och därmed också öka energisäkerheten. Vår forskning kring nya effektiva produktionsteknologier och system är världsledande, vi har en välutvecklad industri och infrastruktur som vi kan bygga vidare på och vi har outnyttjade biomassaresurser i skogs- och jordbruk.

Föreläsningen kan ses live här: https://fb.me/e/2KrAtDylf 

Föreläsningen ingår i programserien "Klimatet&vi".

Fri entré. Ingen föranmälan. Begränsat antal platser.

Kontakt och plats

Plats: Stadsbiblioteket i Halmstad - Hallandsscenen (övre plan)
Adress: Axel Olsons gata 1, 302 27 Halmstad, Sweden
Telefon: 46035137181
Arrangör: Biblioteken i Halmstad

Mer av Halmstad