Ställ dina frågor om Österskans

onsdag 6 juli – torsdag 18 augusti 2022
Halmstad Österskans

Österskans i centrala Halmstad har stor potential att utvecklas och kommunen har tagit fram ett förslag för en ny detaljplan för området. Förslaget innehåller en hög byggnad med funktioner öppna för allmänhet såsom hotell, saluhall, konferens och restaurang. I sommar kan du träffa några av de tjänstepersoner som arbetat med förslaget, samt kommunstyrelsens ordförande. Ställ alla dina frågor och se hur området är tänkt att bli. Du träffar dem i de två svarta utställningsmontrarna!

Den nya byggnaden med tillhörande offentliga miljöer, grönytor och parker intill Nissan, är tänkt att bli en tillgång för centrala Halmstad. En ny mötesplats med liv och rörelse under hela året, som därmed också skapar trygghet i staden.

I samband med de allmänna valen den 11 september kommer det att hållas en folkomröstning om hotellförslaget som halmstadborna då kan säga ja eller nej till. På www.halmstad.se/osterskans finns bilder och information.

Kontakt och plats

Plats: Halmstad Österskans - De svarta informationskuberna
Adress: Halmstad Österskans, 302 46 Halmstad, Sweden
Arrangör: Halmstads kommun

Mer av Halmstad