Sven Gillsäter - Fotograf och folkbildare

  • Konst och utställning
  • Kultur och historia
lördag 9 oktober 2021 – söndag 13 mars 2022
Hallands Konstmuseum

Sven Gillsäter (1921-2001) har utifrån sin unika insats som fotograf och folkbildare kallats en svensk Attenborough. Hans fotografier, filmer och Tv-program berättar om djurens värld och situation från 1960-talet och framåt. Genom barnböcker samt föreläsnings- och bildspelsturnéer lärde han flera generationer människor världen över att värna om och respektera vår sköra miljö. Gillsäter var 1971 med och startade den svenska avdelningen inom WWF och var därefter dess ständige ambassadör.

Gillsäter inledde banan som bataljonsfotograf under det militära, arbetade för fjällfotograf Sven Hörnell och fick sitt fotografiska genombrott som pressfotograf vid OS London och Sankt Moritz 1948. I början av 1950-talet deltog han i utställningssammanhang för första gången och 1958 blev han en del av Tio Fotografer tillsammans med Sten Didrik Bellander, Harry Dittmer, Rune Hassner, Tore Johnson, Hans Malmberg, Pål-Nils Nilsson, Georg Oddner, Hans Hammarskiöld och Lennart Olson. Kollektivet delade lokal och drev Tiofoto bildbyrå. De ingick i internationella fotokretsar och var stor del i Sveriges världsrykte inom fotografi. Hallands Konstmuseum huserar idag ett större antal fotografier av Sven Gillsäter, men även kollegan Lennart Olsons hela fotografiska arkiv.

2021 skulle Sven Gillsäter fyllt 100 år och den svenska avdelningen inom WWF fyller 50 år. Hallands Konstmuseum vill genom utställningen om Sven Gillsäter lyfta fotografi och miljöfrågor samt WWF:s arbete idag.

Bild: Sven Gillsäter i fågelskådargömslet, utan årtal. Fotograf okänd. © Pia Gillsäter och Björn Gillsäter

Kontakt och plats

Plats: Hallands Konstmuseum
Adress: Tollsgatan 2, 302 32 Halmstad, Sverige
Telefon: 035162300
Arrangör: Hallands Konstmuseum

Mer av Halmstad