destinationhalmstad.se I Halmstad kommer besökaren snabbt att inse att ­ konsten och kulturen är viktiga beståndsdelar i det offentliga ­ rummet. ­ Lättillgängliga konstmuséer varvas med skulpturer av världskända konstnärer och små fotspår på marken som visar de yngsta vägen till den offentliga konsten. Redan i början av förra seklet bildades Halmstadgruppen som är en stor del av Halmstads konsthistoria. MJELLBY KONSTMUSEUM 11 februari - 4 juni: Svensk skulptur i fokus på Mjellby Konstmuseum Utställningen En annan historia - svensk skulptur 1870-1970, visar på skulpturens förändrade funktion och uttryck under det moderna samhällets framväxt. 17 juni - 17 september: Archipenko: A Modern Legacy En av modernismens pion- järer, Alexander Archipenko (1887-1964). Med i utställ- ningen finns även verk av Archipenkos skandinaviska elever: Franciska Clausen, Karl Ede och Halmstadgruppens Axel Olson. Utställningen är anordnad av International Arts & Artists, Washington, DC, i samarbete med the Archipenko Foundation. 30 september - 28 januari: Rodney Smith Den amerikanska fotografen Rodney Smith fotograferade enbart analogt. Han har beskri- vit sina bilder som en lek med tid och rum. ­HALMSTADS KONSTHALL 19 april - 9 maj: Halmstadkonstnärer 3x3 I vår intar Henrik Djivjak, Rickard Fredborg och Barbro Jönsson Halmstads Konsthall. 17 maj - 13 juni: Helena Juréen Genom intervjuer med äldre har Helena Juréen samlat på sig berättelser om halländsk folktro, trolldom, huskurer och vidskepelser. Ur dessa växer hennes konstverk fram. 2016 tilldelades Helena Juréen Lars Johanssonstipendiet, ett stipen- dium för unga konstnärer, som inneburit att Juréen kunnat arbeta vidare med sitt konstnär- liga undersökande kring folktro i Halland. 21 juni - 29 augusti: Tattoo Fem tatuerare med anknytning till Halmstad ger sin bild av dagens tatueringskonst. 6 september - 17 oktober: Nina Hemmingsson 25 oktober - 14 november: FRISPEL 2017 PÅ MUSEUM En kort bilfärd från centrum ligger MJELLBY KO NST MUSEUM , ett populärt utflyktsmål där det finns en stor samling med Halmstad- gruppens konst. Detta gör det möjligt att visa utställningar som belyser deras pionjärskap i svensk konsthistoria på 1920- och 30-­ talen, men också ge nya inblickar ur mindre kända perspektiv av gruppens historia. Muséet visar även tillfälliga utställningar med fokus på modernismen och dess olika spår. Utställningarna utgår ofta från ämnen som genus, normer, samhälle och politik när de produceras – inte sällan i samverkan med olika forskare. När du är här kan du också besöka det turkiska caféet eller shoppen, där det bland annat finns konstböcker kopplade till utställ- ningarna som muséet producerar. Det finns också en mysig trädgård i anslutning till caféet. Inne i centrum ligger HALLANDS KO NSTMUSEUM som tyvärr är stängt för ombyggnad fram till våren 2019. Deras utställningar kommer under tiden att arrange- ras på andra platser i länet. På sommarhalvåret driver man även verksamhet på Friluftsmuseet Hallandsgården samt arrangerar populära stadsvandringar. Mitt i stan ser du också ­ STADSBIBLIOTEKET som vackert sträcker sig ut i Nissans vatten. Byggnaden som har uppmärksammats för sin arkitektoniska utformning, inrymmer även ­ HALMSTADS KONSTHALL. Konsthallen visar upp ett fönster mot det som händer på dagens konstscen, både lokalt och nationellt. Här kan du ta del av konst som engagerar, berör, upprör samt väcker tankar och funderingar. PÅ GATOR OCH TORG När du rör dig i Halmstad finns konsten stän- digt närvarande. Bland annat kan du upptäcka konstnärer som Carolina Falkholt, vars stora väggmålning Pi finns att beskåda mitt emot stadsbiblioteket. Mer klassiska verk, som Carl Milles staty Europa och tjuren och Pablo Picassos Kvinnohuvud finns också i centrum. Gå en runda i stan och upptäck dessa och många fler. Det erbjuds guidade konstprome- nader med olika teman, men du kan också upptäcka konsten i din egen takt med hjälp av en karta. Den hämtar du i digital form på halmstad.se/konst eller på Halmstad Tourist Center vid Lilla torg. PÅ BARNENS VILLKOR De allra yngsta i Halmstad introduceras tidigt i konstens värld. Förskolebarn går så kallade Kottepromenader, där de guidas av en konstpedagog och får lära sig mer om den offentliga konsten. Vill du göra en utflykt med barnen finns en konstkarta för barn som på ett lekfullt sätt berättar om skulpturer och andra konstverk. På Mjellby Konstmuseum finns en öppen verkstad där barnen kan skapa. Där ordnas också roliga workshops under skolloven. Barn och ungdomar har alltid fri entré, och det finns utmaningar för alla åldrar. Vill du prova själv? Halmstadväggen ligger intill Halmstad Arena och är en öppen konst- vägg, fri för alla att uttrycka sig på. Hit är alla välkomna för att måla – med händer, pensel, roller eller sprayburk. 43