Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Konststaden Den uppmrksamme beskaren kommer snabbt inse att det nns gott om spnnande konst i Halmstads offentliga rum p torg i parker och som utsmyckning p byggnader. Klassiska konstverk som Kvinnohuvud av Picasso och Carl Milles Europa och tjuren varvas med modernare inslag som fredssym- bolen Non-violence av Carl Fredrik Reuterswrd och Pi av Carolina Falkholt. Till detta kommer ocks en rad muser och gallerier som speglar stadens konsthistoria med Halmstadgruppen i spetsen till spnnande samtidskonst av bde lokal nationell och internationell art. Har du frgor eller synpunkter p den offentliga konsten i Halmstad Hr grna av dig Halmstads kommun Rdhuset 301 05 Halmstad Tel 46 035-13 70 00 direkthalmstad.se www.halmstad.se Halmstad r fullt av konst Med den hr kartan kan du brja utforska konsten i centrala Halmstad kanske fr du upp gonen fr ett nytt favoritkonstverk Vill du veta mer om konsten kan du frdjupa dig p www.halmstad.sekonst i din dator eller din smarta mobil. Platserfrkonst Stadsbiblioteket PStadsbiblioteketicentralaHalmstad finnsflerapermanentakonstverkOlav ChristopherJenssensglasskulpturAnotherThin- kingBellinstalleradesisambandmedattbiblio- teketinvigdes2006ochrprecissombyggnaden ensvvandeglaskonstruktion.Dukanvenseett videoverkavMikaelEricssonenfrgsprakande vggmlningavgraffitikonstnrenFrederikClean HesseldahlochenbystfrestllandeKlaraJohanson utfrdavskulptrenSigridFridman. HalmstadsKonsthall IStadsbiblioteketliggervenHalmstads Konsthallsomvisartillflligautstllningar medsamtidskonstochalltidharfrientr HalmstadsTeater Denfunktionalistiskateaterbyggnaden rritadavarkitektGstaHedstrmoch invigdes1954efterenbyggperiodpnior.Ifoajn kanmanfortfarandesevggfreskensomisamband medbyggnationenutfrdesgemensamtavallasex konstnreriHalmstadgruppen.venenvggtextilav BarbroNilssonbaseradpenmlningavSvenXet Erixsonfinnsattbeskda. HalmstadArena HrkandublandannatseverkavErik KrikortzSvenJonsonWalterBengtsson ochavfemtonkvinnligahalmstadkonstnrersom gjordekonstverkptematfotbolltillUEFADam- EM2013.2014placeradesnyinkptaskulpturerav Christian-PontusAnderssonut. MjellbyKonstmuseum Upplevsvenskochinternationellkonst pMjellbyKonstmuseum.Museetvisar rligenflerautstllningarmedalltfrnsamtids- konsttillmodernismoftamedprofileringmot surrealismen.Mjellbykonstmuseumrocks Halmstadgruppensmuseumochhrfinnsalltid enstorutstllningmedderasverk.Skapaditt egetmsterverkidenkreativaverkstadenppen frallaldrar.Museetharvenbutikochkaf. HallandsKonstmuseum HallandsKonstmuseumliggervackert belgetstraxintillNorrekattsparkoch erbjuderutstllningarstadsvandringarochprogram. Hrfinnsvenettcafochenbutik.Frutommu- seetpTollsgatanfrvaltarHallandsKonstmuseum ocksFriluftsmuseetHallandsgrdenettnatursknt omrdemedgottomsommaraktiviteterfrstora ochsm. SLOTT E A B D C E F Foto Mattias Johansson TryckTabergstryckeri10000ex.2015.10 Konstkarta 20 Zipper pa 20 Zipper park Hmta en konstkarta p turist- byrn och ge dig ut p konstpromenad p egen hand.