Allemansrätten

Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till den svenska naturen, men där ingår såväl rättigheter som skyldigheter. Det innebär att ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare.

Naturen betyder mycket för många svenskar. I Sverige får alla vara i naturen, även i områden som någon annan äger. Detta kallas allemansrätt och är en viktig del i den svenska kulturen. Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad i skogen, paddlar kajak, klättrar eller sitter på en sten och tänker.

Allemansrätten betyder också att vi måste vara försiktiga och inte störa andra människor eller djur. Vi får inte heller skada naturen eller något som andra äger. Vi sammanfattar det med att inte störa, inte förstöra.

Allemansrätten ger dig möjlighet att:

 • Vistas i naturen oberoende av vem som äger marken. Det är allemansrättens grund. När vi rör oss i naturen får vi inte störa eller förstöra och vi måste ta hänsyn till hemfridszonen, det vill säga privat mark runt ett hus. I skyddade områden, så som naturreservat, finns särskilda bestämmelser för att skydda natur och kultur.
 • Plocka blommor, bär och svamp. Så länge de inte är fridlysta eller finns i trädgårdar, planteringar eller på åkrar. Du får dock inte skada eller ta med dig träd eller buskar hem.
 • Göra upp en liten eld om du är mycket försiktig. Elda inte direkt på en berghäll, den går sönder. Det är bäst att elda där det finns en särskild plats för eldning. På sommaren är det ofta förbjudet att elda under perioder på grund av torka och risk för att elden sprider sig. Se vad som gäller för eldning just nu i Halmstads kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Även vissa naturreservat kan ha särskilda bestämmelser.
 • Sova över. Du får tälta något enstaka dygn i naturen. Tänk på att inte störa markägaren eller skada naturen. I naturreservat kan särskilda bestämmelser gälla.
Vänner grillar i skogen i Halmstad

Foto: Joakim Leihed

  Strandridning i Halmstad

  Foto: Ridlycka

  En eld brinner i en eldstad vid en sjö

  Tänk på att:

  • Inte lämna kvar något skräp i naturen, så är platsen trevlig även för nästa gäst. Tar du med dig ditt skräp hem slipper djur, natur och människor riskera att skada sig på ditt skräp.
  • Inte jaga, störa eller skada djur. Rör inte fågelägg, djurens bo eller ungar.
  • Inte köra bil, motorcykel eller moped i naturen utanför anvisade vägar, på stigar, parkvägar eller i motionsspår.

  Njut av naturen

  Genom att följa Allemansrätten får vi alla möjlighet att njuta av den fantastiska svenska naturen. Läs mer om Allemansrätten på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Mer natur och friluftsliv

  Guldkorn

  Mer av Halmstad