Deutsch
Dansk

Snöstorps kyrka

I östra utkanten av Halmstad hittar du Snöstorps kyrka. Den vackra byggnaden är ritad av den svenske arkitekten Emil Viktor Langlet och stod klar år 1883.

I sin design utgick Langlet från gamla romerska rundkyrkor, men ändrade utseendet på så sätt att Snöstorps kyrka istället har en sexkantig form. Han drog även inspiration från bysantinsk byggnadskonst vilket gör att kyrkan påminner om en österländsk riddarborg med sina tinnar och torn. Langlet var känd på sin tid för att hans byggnader var kostnadseffektiva. Kostnaderna för Snöstorps kyrka uppgick till 37 000 kronor, vilket motsvarar cirka två–fyra miljoner i dagens penningvärde. Langlet verkade även flera år i Norge.

Predikstolen placerades av Langlet i kyrkans mitt, men ritades om på 1930-talet av Harald Wadsjö. Nu vilar predikstolen på en pelare med utskurna kättingar till vänster om altaret. Högst upp på kättingarna finns en bild av den norske helgonkungen S:t Olof. Vid golvet kan du se en bild på trollet Skalle med ett förvridet ansike. Detta är en symbol för hur kristendomen besegrade hedendomen. Snöstorp kyrka har även smyckats med Halmstadsgruppens Erik Olsons konst.

Sveriges vackraste kyrka

År 2006 blev Snöstorps kyrkautsedd till Sveriges vackraste i Årets Runts omröstning. Det var första gången som en halländsk kyrka röstats fram som vackrast i landet.

Den medeltida kyrkan

Innan Snöstorps kyrka byggdes låg här en äldre medeltida kyrka bestående av ett rektangulärt långhus och i öster ett korparti. Sannolikt fick koret denna utformning under senmedeltiden. I väster fanns ett murat torn och på sydsidan ett senmedeltida vapenhus. Kyrkan hade också tegelvarv, troligen av medeltida datum. Kyrkan var troligtvis enligt traditionen en så kallad vandringskyrka på pilgrimsleden till Nidaros i Norge. Byggnaden revs på 1880-talet i samband med att Snöstorps kyrka uppfördes.

Mer kultur och historia

Guldkorn

Mer av Halmstad