Mitt i Vikingarnas centrum

År 700 – 1100

För 1000 år sedan hade Halland en relativt tät befolkning. Det gjorde regionen Halland till ett av de starkaste och mest centrala vikingafästena i hela Skandinavien. Runt Halmstad finns flera lämningar som vittnar om vikingarnas boplatser.

Den halländska vikingahistorien faller tyvärr ofta bort ur den svenska historien eftersom vi tillhörde Danernas rike på den tiden. Vi vet dock att den halländska skogen och järnet försåg danerna med skepp och vapen. Vikingarna härifrån utgjorde också en stor del av styrkan när danerna drog ut på de stora plundringstågen västerut.

Slaget vid Nissan år 1062

Lyssna till historien om Slaget vid Nissan i klippet nedan eller ladda ner en mp3-fil för att lyssna offline.

Hallands centrala läge mellan Sverige, Norge och Danmark gjorde att Halmstad blev en naturlig mötes- och handelsplats under vikingatiden. Både för fredliga möten och krigiska ändamål. Den danske kungen Sven Estridsen och Norges kung Harald Hårdråde var bittra fiender.

På eftermiddagen den 9 augusti år 1062 fick Halmstad uppleva ett av Nordens största vikingatida sjöslag – Slaget vid Nissan. Sägnen säger att krigsskådeplatsen omfattade 300 danska vikingaskepp medan den norska vikingaflottan endast bestod av 150 stycken.

Som brukligt när det gällde vikingaslag började det med att vardera sidan lade sina skepp bredvid varandra och band ihop dem, så att de skapade varsin stor flytande krigsplattform. Sedan kämpade vikingarna man mot man för livet med svärd, yxor och pilbågar på denna gungande krigsplats. Målet var att övermanna fienden och skära loss skeppen från sina förtöjningar för att splittra slagordningen och kasta motståndarna överbord. Det blodiga slaget fortsatte till långt in på natten och slutade mot alla odds med att det danska kungaskeppet erövrades. Danske kung Sven Estridsen lyckades ensam fly iland där han fick hjälp av bonden Karl i Söndrum. Kvar till havs stod de segervrålande norrmännen med en ärelysten kung Harald Hårdråde i spetsen.

Gå en promenad på Prins Bertils stig. Stanna till vid Örnäsudden och föreställ dig vikingaslaget där totalt 450 vikingaskepp var på plats en bit ut i havet.

Flygfoto över Halmstad och Nissans mynning

Nissans mynning med Örnäsudden till höger. Foto: LV Media

Mer kultur och historia

Guldkorn

Mer av Halmstad