Historiska platser innanför murarna

I Halmstad city finns flera historiska platser och byggnader från ett tidigt Halmstad. Samhället flyttade i början av 1300-talet från Övraby till den platsen som vi i dag känner som Halmstad.

Klicka på ikonen i kartans övre högra hörn för att öppna i Google maps. För att visa och dölja olika lager, samt för att se alla besöksmål klicka på ikonen i kartans övre vänstra hörn.

Uppfört innan och kring branden 1619

Halmstad slott

Kristian IV av Danmark lät i början av 1600-talet bygga Halmstad slott. Slottet har flera gånger förändrats, renoverats och målats om, men har behållit sin karaktär på exteriören. Borggården är öppen för allmänheten. Årligen arrangeras guidningar inne på slottet. I dag används Halmstad slott som residens för den halländska landshövdingen.

Halmstad slott och Nissan

Halmstad slott vid Nissan

S:t Nikolai kyrka

Kyrkan är uppkallad efter sjöfararnas skyddshelgon och uppförd på 1400-talet. S:t Nikolai kyrka är en av de få byggnader som överlevde den stora branden 1619, dock förstördes tornet och taket på kyrkan. På platsen tror man att det funnits en kyrka ända sedan början av 1330-talet. Den omnämndes redan under 1430-talet i ett avlatsbrev från påven.

Kyrkan har restaurerats och byggts om flera gånger under århundradena och vid den senaste restaureringen 1938–1941 fick kyrkan sitt nuvarande utseende. Missa inte predikstolen från 1600-talet, dopfunten från 1400-talet, de gamla gravhällarna från 1300-talet eller klocktornet med sin trappa från 1400-talet.

Inne i S:t Nikolai kyrka

Inne i S:t Nikolai kyrka

Twistens gård

Detta hus är mycket omdiskuterat. Det finns de som vill förknippa huset med klostret som fanns på Lilla torg från 1400-talet. Troligen är valven under huset medeltida. I skrifter nämns att ett av husen i Twistens gård klarade stadsbranden 1619. Huset kallas Norre Kavaljeren i folkmun efter den restaurang som låg här fram till millennieskiftet. Huset har också varit rådhuskällare, läroverk och systembolag.

Kirsten Munks hus

Detta hus med sin unika grönlaserade tegelfasad har, trots sitt namn, inget att göra med danske kung Kristian IV:s gemål Kirsten Munk. Huset är daterat till 1620, ett år efter branden i Halmstad och teglet tros vara importerat från Holland. Husets källare har kryssvalv av tegel och kan vara äldre än huset i sig.

Grönaktig tegelvägg

Teglet på Kirsten Munks hus

Delar från Halmstads fästning

Se hur Halmstads fästnings mur sträckte sig runt dåtida Halmstad.

Norre Port

Halmstads fästning stod färdigt 1601 och Norre Port är en av de få delar som fortfarande står kvar. Porten räddades från rivning under senare delen av 1800-talet och fram till 1960 gick rikstvåan, gamla E6:an, på Storgatan och genom Norre Port. Den övre fastigheten har tidigare varit museum och galleri.

Kasematterna

Halmstads fästnings bastioner hade alla en kasematt, ett inbyggt kanonrum för att försvara vallgraven utanför. Du kan se de gamla kasematterna längs med Karl XI:s väg. Vid Klammerdammsgatan finns en öppen kasematt och vid Kyrkogatan finns en som du kan se utifrån.

Västre Katt

En katt var ett högt jordverk för långskjutande artilleri och Halmstads fästning hade både en nordlig och en västlig katt. Inuti Västre Katt finns fyra långa tunnvalv som använts som lagerutrymmen av Krönleins bryggeri Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. sedan 1849, då de köpte marken.

Hus från 1700- och 1800-talet

Brooktorpsgården

På Kyrkogatan 12 ligger ett av Halmstads äldsta hus, vilket troligen är uppfört under tidigt 1700-tal. Namnet kommer från Halmstads äldre namn Brooktorp. Gården har ändrats och renoverats ett flertal gånger och inredningen kom till vid en renovering på 1900-talets mitt. I dag finns Brooktorpsgården Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i huset.

Gamla Apoteket

På Storgatan 23 ligger ett otroligt vackert korsvirkeshus, ofta kallat Gamla Apoteket. Huset är byggt på 1700-talet och var 1829–1905 ett apotek innan Kemikalieaffären Kronan flyttade in och sålde väldoftande tvålar och krämer här.

Tre Hjärtan

I detta hus, beläget på Stora torg intil Rådhuset, låg Halmstads första länshospital från 1784. Hospitalet drevs fram till 1835. Året efter köptes byggnaden av Anders Julius Appeltofft som använde det som ett öllager och krog. I dag finns restaurangen Wärdshuset Tre Hjärtan i byggnaden.

Hotell Mårtenson

Byggnaden uppfördes vid mitten av 1800-talet och har varit hotell sedan dess. Helga Löwander, som spelas av Suzanne Reuter i TV-Serien "Vår tid är nu", kallas i serien för "Tanten på taket". Karaktären bygger på en verklig person. Hennes namn var Greta Gruber, änka till mannen som en gång i tiden startat Hotell Mårtenson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Storgatan intill Norre port. Han gick bort 1969 och hade skrivit in i sitt testamente att Greta skulle få bo kvar i sin våning högst upp så länge hon levde och att hon skulle ha fri tillgång till mat.

Fattighuset och brandstationen

Halmstads gamla fattighus ligger vägg i vägg med den gamla brandstationen. Fattighuset uppfördes i två etapper 1857 och 1879 med tegel från Slottsmöllan. Brandstationen, med sitt vackra torn, byggdes 1901 och var i bruk fram till 1968. Idag finns restaurangen The Bulls Pub Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i gamla brandstationen. Du hittar byggnaderna vid korsningen Bankgatan/Köpmansgatan.

Rotundan

Folkkära Rotundan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. byggdes 1865 och användes som en serveringspaviljong till den restaurang som tidigare låg uppe på Norre Katt, intill Norre Port. Runt Rotundan kan man fortfarande urskilja den gamla vallgrav som fram till 1735 omgav Halmstads fästning.

Mer kultur och historia

Guldkorn

Mer av Halmstad