Vad tycker du om webbplatsen?

För att kunna förbättra webbplatsen vill vi gärna att du svarar på några korta frågor. Det tar runt 30 sekunder.

Tack på förhand för hjälpen!

Hittar du det som du söker på webbplatsen?
Hittar du det som du söker på webbplatsen?
Vilket betyg ger du webbplatsen som helhet
1 är lägst och 6 är högst
1 är lägst och 6 är högst
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 2 3 4 5 6
Betyg
Hur besökte du webbplatsen? * (obligatorisk)
Hur besökte du webbplatsen?
Var bor du? * (obligatorisk)
Var bor du?Hur gammal är du? * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Under 30 30-60 60+
Din ålder

Mer inspiration och guider

Mer av Halmstad