Deutsch
Dansk
English

Audioguider om Halmstad

Här kan du lyssna på audioguider som berättar om Halmstad. Sidan fylls på efter hand som nya audiogudier skapas.

Vikingaslaget vid Nissan 1062

För 1000 år sedan hade Halland en relativt tät befolkning. Det gjorde regionen Halland till ett av de starkaste och mest centrala vikingafästena i hela Skandinavien. Runt Halmstad finns flera lämningar som vittnar om vikingarnas boplatser.

På eftermiddagen den 9 augusti år 1062 fick Halmstad uppleva ett av Nordens största vikingatida sjöslag – Slaget vid Nissan. Sägnen säger att krigsskådeplatsen omfattade 300 danska vikingaskepp medan den norska vikingaflottan endast bestod av 150 stycken.

Nedan kan du lyssna till en bildsatt audioguide om slaget vid Nissan.

Halmstad slott

Du kan besöka Halmstad slott genom att, hemma eller på plats, lyssna på vår audioguide om slottet. Genom att lyssna på plats få du en än mer levande upplevelse. Audioguiden består av fem delar. Du börjar utanför entrén, tar dig in på borggården, runt slottet längs Nissan och vidare till Slottsparken, samtidigt som du får lära dig mer om Halmstad slotts spännande historia. Audioguiden består av fem delar.

Slaget vid Fyllebro 1676

Slaget vid Fyllebro, även känt som slaget vid Halmstad, utspelade sig den 17 augusti 1676 och var ett avgörande slag under det Skånska kriget och kom att bli det sista slaget mellan danskar och svenskar i Halland.

I Fyllinge hittar du tre intressanta platser som berättar om det historiska slaget. En fantastisk informationstavla, ett minnesmonument och Lützowstenen som restes till heder för Johan Friedrich Lützow, en tysk överstelöjtnant i dansk tjänst, som ensam ska ha nedgjort 17 svenska soldater innan han själv föll död ner.

Nedan kan du lyssna till en bildsatt audioguide om slaget vid Fyllebro.

Mer inspiration och guider

Mer av Halmstad