Deutsch
English
Dansk

Om oss

Destination Halmstad har i uppdrag att utveckla Halmstad som besöks-, mötes- och evenemangsdestination.

Uppdraget beskriver vi själva så här: Tillsammans skapar vi tillfällen att älska Halmstad!

Destination Halmstad är ett helägt kommunalt bolag inom koncernen Halmstads Rådhus AB och verksamheten styrs av bolagets ägardirektiv, som beslutats av kommunfullmäktige.