Tysk flagga
English
Swedish
Halmstads slott

INSPIRATION - Historiska platser att besöka i Halmstad

Historiska platser att besöka i Halmstad

 

Norre Port byggdes 1601 och är den enda kvarvarande stadsporten av de fyra som funnits i Halmstad.

Halmstads slott är från 1610-talet och uppförd av danske kungen Christian IV. Den södra längan var kungahuset och slottet användes då som ämbetsbostad åt länsmannen och övernattnings- och lustslott för kungen under sina inspektionsresor i Halland. Idag är slottet landshövdingens residens och borggården är öppen men slottet är stängt för allmänheten.

Sankt Nikolai kyrka har sitt namn efter de sjöfarandes helgon och omnämndes första gången år 1432. Kyrkan undkom den stora branden 1619 och är därför en av de få byggnader som finns kvar före detta år. Kyrkan har bland annat vackra fönster och dopfunt av Halmstadsgruppens Erik Ohlsson.

Brooktorpsgården hör till Halmstads äldsta hus, men exakt hur gammal gården är vet man inte. Bostadshuset är dock uppfört i den korsvirkesstil som var vanlig under 1700 talet. De som bodde i huset hade mindre bostadsyta än vad man idag får intryck av. Övervåningens ”högloft” är en sentida inredning. Det var fram till sekelskiftet 1900 oinrett och användes troligen som förråd.

Korsvirkeshuset Tre Hjärtan placerat vid Stora torg byggdes på 1700-talet. Huset har använts till många olika verksamheter. Här har bland annat varit sjukhus, ölbryggeri, arbetsförmedling, taxistation, café. Idag finns här en restaurang.

Kungamötet skildrar mötet mellan den danske kungen Christian IV och den svenske kungen Gustav II Adolf i Halmstad 1619. Händelsen inträffade i samband med att den sista lösen på Älvsborgs fästning skulle betalas och kombinerades med en fest i sann 1600-tals anda.

Hallandsgården ligger på Galgberget i centrala Halmstad och är ett friluftsmuseum grundat 1925. Här finns äldre byggnader som har samlats in från olika delar av Halland. Besök Eldsberga skolhus, Hörsåsstugan eller stallet och upptäck livet förr.

Historiska platser utanför Halmstad

Övraby kyrkoruin ligger ovanför forsen vid Slottsmöllan, nära stadsdelen Kärleken. Ruinen visar platsen där Halmstad ursprungligen låg. Kyrkan byggdes troligen på 1100-talet och kyrkoruinen grävdes ut och konserverades 1935-1939. Kyrkan och byn Övraby brändes vid svenskarnas belägring av Halmstad 1563 och platsen har sedan dess legat öde.

Ivars kulle i Övraby-socken är en gravhög från bronsåldern eller järnåldern. Vid en utgrävning 1972 hittades fem gravar. Gravhögen är fyra meter hög och 40 meter i diameter. Den är belägen på en naturlig höjd skapad av inlandsisen (en moränrygg) och kullen är ungefär sju meter hög.

En minnesplats över slaget vid Fyllebro utanför Halmstad. Härifrån har du utsikt över platsen där slaget om Halmstad som ägde rum år 1676 under skånska kriget också känt som slaget vid Fyllebro. Slaget stod mellan svenska och danska trupper. Slaget innebar en seger för svenskarna under Karl XI. På platsen finns en utförlig informationstavla.

Påarps järnåldersgravfält är hallands största gravfält med ca 220 gravar och är nästan 2000 år gammalt.

Jag vill veta mer

Fler aktiviteter och platser.
Historisk stadsvandring på egen hand (PDF).PDF