Tysk flagga
English
Swedish

REGISTRERA ETT EVENEMANG

I Evenemangskalendern kan du söka på mängder av evenemang som anordnas i Halmstad. Om du som evenemangsarrangör vill bli listad i kalendern skall du anmäla ditt evenemang genom ett formulär. Genom att klicka på registrera eveneman nedan intygar du att du godkänt våra riktlinjer.

Bilder

OBS! Bilderna du laddar upp ska vara i JPG-format och av måttet 1150x455px för att den ska publiceras på vår webbplats. Har bilden annat mått publiceras den ej.

Registreringsformulär

För att kunna registrera ett evenemang i vår kalender måste du först läsa våra riktlinjer.
Läs riktlinjerna nedan och fyll sedan i registreringsformuläret för evenemang.

När syns mitt evenemang i kalendern?

Ju tidigare du registrerar ditt evenemang desto bättre, då många besökare och invånare planerar sitt besök i god tid. Beräkna att publiceringen kan ta upp till fem arbetsdagar. 

Hallandsposten

Hallandsposten kan hämta ut information ur vår evenemangskalenderdatabas. Det är Hallandsposten som själva gör urval om vad som kommer med i deras tryckta tidning.

Riktlinjer för evenemang

Evenemangskalendern ska inriktas på det som rör upplevelsestaden Halmstad. För att registrera ditt evenemang läs igenom riktlinjerna och godkänn dem längst ner på sidan. Kriterier för det som publiceras är följande.

Evenemanget:

 • ska vara publikt
 • ska vara öppet för allmänheten
 • ska vara en händelse utöver den dagliga verksamheten
 • ska äga rum i Halmstads kommun
 • ska vara ett evenemang och inte en aktivitet (se nedanstående förtydliganden)
 • vara oss tillhanda via webbformulär minst 5 vardagar före evenemangsdatumet

  För andra händelser och besökstips, kontakta Halmstad Tourist Center (se kontaktinfon nedan) för att få information om hur du kan synas på destinationhalmstad.se.

Evenemangskalendern är inte ett forum för

 • Måltider och/eller pubar och restauranger. Detta kan läggas in under Äta.
  Undantag: När måltiden är ett speciellt helgfirande eller ett event t.ex. grötagille vid jul och ålagille eller då måltiden är en underordnad del av ett evenemang.
 • Religiös verksamhet såsom andakt, bön, gudstjänster, musikgudstjänster, friluftsgudstjänster eller missionerande. Dessa kan registreras, men skickas endast till Hallandsposten.
  Konserter, föredrag och liknande klassas som evenemang även i en kyrka och platsar i evenemangskalendern.
 • Föreningsmöten, årsmöte, konferenser eller träffas och lära sig något är normalt sett inte att betrakta som ett evenemang. Ett tips här är Föreningsaktuellt i HP. Undantag kan göras om t.ex ett föredrag är öppet för allmänheten.
 • Att enbart besöka en plats eller resa till en plats. Besöksmål hänvisar vi till databasen - Göra.
 • Butik och ordinarie försäljningsmaterial av alla slag. Butiker hänvisas till Göra-shopping.
 • Loppis och second-hand som har regelbundna öppettider och/eller egna lokaler. Dessa hänvisas till Göra-shopping. Undantag görs om loppisen äger rum vid ett enstaka tillfälle.
 • Motion, aktiviteter, promenader, babysim/rytmik, meditation, tipsrundor eller dylikt som saknar evenemangsinslag. Exempelvis är fotbollsträning inte ett evenemang men en allsvensk fotbollsmatch är det. Alla typer av folkfest av publikt attraktionsvärde är evenemang. Danskvällar till orkester är evenemang, likaså guidade vandringar. Det som registreras som inte ses som ett evenemang skickas dock till Hallandspostens kalender.
 • Fortbildning, kurser, cirklar kommer inte med.
 • Demonstrationer, manifestationer, opinionsbildning, bidragsinsamling och politiska partiers möten och informationsträffar t ex valmöten, partiers träffar kring kommunala beslut och dylikt Arrangemang som kan väcka anstöt eller som på annat sätt kan upplevas som diskriminerande eller tvivelaktig ur politiskt, religiöst eller annat perspektiv.
 • Utställningar tas med när det är tillfälliga utställningar och vernissager, alltså inte ett galleri som har öppet för försäljning. Dessa hör hemma under Göra Sevärt. Utsmyckningar eller restauranger som ”har tavlor på väggarna” är inte att betrakta som en tillfällig utställning. Dessa kan platsa under Göra Sevärt. Tres Hombres Art på Hotel Tylösand, Hotel Norre Park och Strandgatan 20 har (trots att det är hotell och café) specifik utställningsverksamhet.

Bestämmanderätt

Observera att evenemang som publiceras ska vara av intresse för en bred publik. Destination Halmstad förbehåller sig rätten att avgöra vad som är av intresse för en bred publik. Allt material godkännes av DHAB före publicering. Om tvistemål uppstår avgör VD för DHAB om något ska publiceras eller ej.

Godkänn riktlinjer

Godkänn våra riktlinjer och registrera ditt evenemang. Med detta godkännande ger du oss också tillåtelse att använda bilder i marknadsföringssyfte för Halmstad och Halland.

Godkänn och gå vidare * (obligatorisk)
Godkänn och gå vidare