Tysk flagga
English
Swedish
Vandrare
Halmstad Arena
Golfspelare
Fiskare

Aktiviteter

Passa på att ta ett dopp vid någon av Halmstads fina stränder, besök flaggskeppet Tylösand eller hitta din egen favoritvik. Naturen finns nära hela tiden med vidsträckta myrar, ädellövskog, branta bergsluttningar och forsande vattenfall. Upplev något av alla våra naturreservat till fots, cykel eller varför inte kanot? Är du sugen på att slå några slag har du hamnat rätt här med. Det finns hela tolv golfbanor i Golfhuvudstaden Halmstad. Prova din kreativa sida i en hantverksbod eller upplev spänningen i en mer fartfylld aktivitet. 

Svarta Klippan naturreservat

Svarta klippan är en närmare 100 meter hög brant på östra sidan av Fylleåns dalgång.

I branten klättrar urskogslik bokskog. När träden är avlövade har du från toppen en enastående utsikt över dalen.

Urskogslikt

Grova träd, högstubbar, hålträd och liggande trädstammar, så kallade lågor, ger skogen ett urskogsliknande utseende och vittnar om att rationellt skogsbruk inte bedrivits i området under lång tid.

 

Många arter i reservatet har stora krav på sin livsmiljö och återfinns inte i det modernt brukade skogslandskapet. Historiska kartor från 1650 visar att Svarta klippan varit skogstäckt under lång tid. Troligtvis har delar av reservatet i perioder nyttjats som betesmark. Otaliga odlingsrösen utgör spår av forntida odling. Några av bokarna du kan hitta här är över 300 år gamla.

 

Rik kryptogamflora

Lavfloran på bokstammarna är rik och varierad. Hela 14 rödlistade lavar har noterats, till exempel röd knopplav och örtlav. Även mossfloran är värdefull och här kan nämnas pepparporella, som endast är känd från en handfull lokaler i Sverige.

Hitta hit

Besöksadress
Bårared
31038 Simlångsdalen

Vägbeskrivning
Klicka på på kartan till höger för vägbeskrivning.

Var är jag?
Klicka på på kartan till höger för att se din position.