Tysk flagga
English
Swedish
Vandrare
Halmstad Arena
Golfspelare
Fiskare

Aktiviteter

Passa på att ta ett dopp vid någon av Halmstads fina stränder, besök flaggskeppet Tylösand eller hitta din egen favoritvik. Naturen finns nära hela tiden med vidsträckta myrar, ädellövskog, branta bergsluttningar och forsande vattenfall. Upplev något av alla våra naturreservat till fots, cykel eller varför inte kanot? Är du sugen på att slå några slag har du hamnat rätt här med. Det finns hela tolv golfbanor i Golfhuvudstaden Halmstad. Prova din kreativa sida i en hantverksbod eller upplev spänningen i en mer fartfylld aktivitet. 

Nissaström naturreservat

Längs med sluttningarna ner mot Nissan finns värdefulla och orörda skogar som hyser många sällsynta arter.

Inom området har ett 40-tal hotade arter hittats. Reservatet erbjuder storslagna naturscenerier där ån flyter fram i det kanjonlika landskapet.

Livgivande, död ved

I skogarna längs med ån finns mycket död ved och många gamla, grova träd. I den här miljön lever många sällsynta arter med mycket specifika levnadskrav och det är främst olika lavar, mossor och svampar som tillhör de mer exklusiva gästerna. I den fuktiga miljön trivs till exempel hållav, dunmossa, skirmossa och skuggkvastmossa. Många av de arter man funnit inom området finns med på den nationella rödlistan, som är en förteckning över hotade arter. Ett exempel är mossan brynia som EU förklarade som särskilt skyddsvärd. Brynia trivs i skuggig, fuktig miljö och är beroende av död ved.

 

Rikt fågelliv

Gammal skog gynnar till exempel mindre hackspett som letar sin föda i död ved. Mindre hackspett blir inte större än 15 centimeter och lever ett ganska tillbakadraget liv. Det är svårare att få syn på den än att få höra den tvåstaviga trumvirveln när den hackar sig fram efter föda. En annan skygg gäst i reservatet är den färggranna kungsfiskaren som håller till längs med Nissans stränder. Som namnet antyder är kungsfiskaren en skicklig jägare som dyker ner under vattenytan och fångar sina byten. Kungsfiskaren är en stannfågel som vintertid håller till vid vattendrag utan is. Detsamma gäller strömstaren, som också söker sin föda i vattendrag.

 

Lättillgängliga naturupplevelser

Vandra längs med Nissans strand och njut av porlande bäckar och strida strömmar! En vandringsled på en dryg kilometer är utmarkerad med blå färg. En vacker utsikt över det kajonlika landskapet får du genom att följa stigen ner från parkeringen i öster. Det är dramatiska vyer du möter på vägen. Höga klippväggar reser sig ur Nissan och forsande bäckar kastar sig ut i det stora vattendraget.  I reservatets östra del ligger rester av Nissaströms bruk. Bruket etablerades i slutet av 1800-talet och tillverkade trämassa. I väster löper stigen vidare längs stranden och genom lummig blandskog, men här finns inga stigmarkeringar och inget underhåll på stigen.

Hitta hit

Besöksadress
Edwin Bergers väg
31392 Oskarström

Vägbeskrivning
Klicka på på kartan till höger för vägbeskrivning.

Var är jag?
Klicka på på kartan till höger för att se din position.