Tysk flagga
English
Swedish
Vandrare
Halmstad Arena
Golfspelare
Fiskare

Aktiviteter

Passa på att ta ett dopp vid någon av Halmstads fina stränder, besök flaggskeppet Tylösand eller hitta din egen favoritvik. Naturen finns nära hela tiden med vidsträckta myrar, ädellövskog, branta bergsluttningar och forsande vattenfall. Upplev något av alla våra naturreservat till fots, cykel eller varför inte kanot? Är du sugen på att slå några slag har du hamnat rätt här med. Det finns hela tolv golfbanor i Golfhuvudstaden Halmstad. Prova din kreativa sida i en hantverksbod eller upplev spänningen i en mer fartfylld aktivitet. 

Möllegårds naturreservat

I Möllegård finns många värdefulla naturmiljöer. Fåglar såväl som lavar trivs i den gamla alsumpskogen längs med Nyrebäcken.

I hagmarkerna blommar backsippor blanda gamla ekar och enar.

Nyrebäckens mångfald

Stilla sommardagar flyter Nyrebäcken sakta fram och solens strålar letar sig knappt igenom den täta alsumpskogen som kantar brinkarna. På de cirka hundra år gamla klibbalarna växer många ovanliga lavar. Ett exempel är örlaven, som endast finns på ett femtiotal platser i landet. I den skuggiga sumpskogen trivs också många örter som kärrfibbla, kärrbräken och nurdlundarv.

 

Vårens färgning

Redan i april blommar backsippan med stora, violetta blommor som sedan blir karakteristiskt håriga frukter samlade i en boll. Backsippan trivs i öppna torrbackar som under lång tid hävdats genom bete eller slåtter. Dess förekomst berättar därför något om den historiska markanvändningen vid Möllegård. Uppgifter från slutet av 1700-talet visar att ängar, gräsmarker med ljung, flygsandområden och små åkrar då omgav gården Möllegård.

 

Lättillgänglig natur

Möllegård är ett välbesökt friluftsområde och erbjuder flera lättvandrade stigar. Bord, bänkar och eldstäder finns på flera ställen utmed stigarna. Tänk dock på att inte elda när det är torrt i markerna!

 

Giganter och dess gäster

I reservatets norra del finns värdefulla naturbetesmarker bevarade. Hagmarksekarna har imponerande, grova stammar och vida kronor. Ekarna hyser många lavar, mossor och svampar. Ärgspik, sotlav, oxtungssvamp, svavelticka och guldlocksmossa är bara några exempel. I hagmarken växer det hotade hallandsbjörnbäret. Hallandsbjörnbär är mycket taggig och bladen är gröna och glest håriga på undersidan. Den blommar med stora, vita blommor i mitten av juni.

Hitta hit

Besöksadress
Möllegård
30591 Halmstad

Vägbeskrivning
Klicka på på kartan till höger för vägbeskrivning.

Var är jag?
Klicka på på kartan till höger för att se din position.

Bra att veta