Tysk flagga
English
Swedish
Vandrare
Halmstad Arena
Golfspelare
Fiskare

Aktiviteter

Passa på att ta ett dopp vid någon av Halmstads fina stränder, besök flaggskeppet Tylösand eller hitta din egen favoritvik. Naturen finns nära hela tiden med vidsträckta myrar, ädellövskog, branta bergsluttningar och forsande vattenfall. Upplev något av alla våra naturreservat till fots, cykel eller varför inte kanot? Är du sugen på att slå några slag har du hamnat rätt här med. Det finns hela tolv golfbanor i Golfhuvudstaden Halmstad. Prova din kreativa sida i en hantverksbod eller upplev spänningen i en mer fartfylld aktivitet. 

Mannarp naturreservat

Ett 31 hektar stort område där värdena framförallt finns i trädklädda betesmarker.

Värdefulla jätteträd

I den trädklädda betesmarken, eller hagmarkskogen om man så vill, växer gamla, grova och vidkroniga bokar och ekar. Flera bokar är nästan av jätteträdsdimensioner. De gamla hagmarksträden är viktiga för den biologiska mångfalden. De utgör ett hem för mossor, lavar och svampar, men också insekter, fladdermöss och fåglar. Man räknar till exempel med att det är långt över tusen arter som är knutna till ekar. Gamla, grova sådana är särskilt värdefulla.

 

Ålderdomlig hävd fortsätter

Idag saknas i en större del av området betesdjur och markerna håller på att växa igen. På sikt hotar detta de gamla träden som skuggas ut och dör. Därför behöver åtgärder genomföras. Uppväxande sly som riskerar att skugga ut de gamla träden kommer att röjas bort, samtidigt som arealen hävdad mark ska utökas genom att ett större område stängslas in.

 

Bok- och tallskog

Den östra och södra kanten av reservatet har inte samma historia av att vara betad hagmark. Här växer tall- och bokskog med inslag av gran. Tallen har några år på nacken och vissa träd kan med rätta benämnas som gammeltallar.

 

Fågeltorn

Precis utanför naturreservatet finns en våtmark som har anlagts i flera etapper. De första spadtagen togs i mitten av 1990-talet. Här rastar vadare och änder under vår och höst. På sensommaren kan du få se lärkfalk jaga trollsländor och i skymningen ses ibland nattskärror på vägarna. Vissa år hörs småfläckig sumphöna, kornknarr och vaktel. Bäst upplever du våtmarkens fågelliv från fågeltornet som finns i reservatet. En tubkikare rekommenderas om du vill spana av alla dammar. Från fågeltornet är det motljus under eftermiddag och kväll.

Hitta hit

Besöksadress
Bolet, Harplinge
30561 Harplinge

Vägbeskrivning
Klicka på på kartan till höger för vägbeskrivning.

Var är jag?
Klicka på på kartan till höger för att se din position.