Tysk flagga
English
Swedish
Vandrare
Halmstad Arena
Golfspelare
Fiskare

Aktiviteter

Passa på att ta ett dopp vid någon av Halmstads fina stränder, besök flaggskeppet Tylösand eller hitta din egen favoritvik. Naturen finns nära hela tiden med vidsträckta myrar, ädellövskog, branta bergsluttningar och forsande vattenfall. Upplev något av alla våra naturreservat till fots, cykel eller varför inte kanot? Är du sugen på att slå några slag har du hamnat rätt här med. Det finns hela tolv golfbanor i Golfhuvudstaden Halmstad. Prova din kreativa sida i en hantverksbod eller upplev spänningen i en mer fartfylld aktivitet. 

Långhultamyren naturreservat

Långhultamyren är ett vidsträckt och välbevarat myrkomplex av nationellt värde.

Den storslagna utsikten från Långhulten och vårvinterns orrspel gör Långhultamyren till ett uppskattat besöksmål.

Variationsrik våtmark…

Långhultamyren ligger i den västra delen av det sydsvenska höglandet och inom Sydsveriges mest nederbördsrika områden. Den stora regnmängden har skapat vidsträckta myrkomplex med många olika mossetyper som sinsemellan skiljs åt av kärrdråg och fastmarksholmar. Från reservatets högsta punkt, Långhulten, har du en imponerande utsikt över mosseplanet.

 

…med ett rikt fågelliv och typisk vegetation

Reservatet har ett rikt fågelliv med arter som är karakteristiska för stora myrområden. Här finns exempelvis en av länets största spelplatser för orre och häckande ljungpipare. Inom reservatet finns även skogslevande arter som tjäder och duvhök. På myren växer för regionen typiska arter. I de fuktigare delarna är det myrlilja, ängsull och vitmossor, i de torrare delarna klockljung, ljung, pors och blåtåtel. Längs bäckarna kan du hitta vattenklöver, kråkklöver och missne.

 

Myr i förändring

Under 1700- och 1800-talen användes området som betesmark. För att förbättra betet brändes området regelbundet och kombinationen av bete och bränning höll marken öppen.

 

När hävden upphörde i början av 1900-talet beskogades marken. Stora fastmarksområden planterades med tall och gran, men ett område i reservatets nordvästra del lämnades för fri utveckling. Detta har genom självföryngring omvandlats till gles, barrdominerad naturskog, där enstaka, kvarstående enar påminner om den tidigare betesdriften.

 

På Långhulten, Killeberg och Björnö finns fortfarande mindre ytor med ljunghed. Dessa hålls öppna med betande nötkreatur och här växer även den sällsynta och fridlysta cypresslummern.

 

För dig som är besökare

Inom reservatet finns vandringsleder av varierande längd, en på 1 km och en på 4 km, samt två skidspår, varav en är 5 km lång och den andra 10 km. Ett tips är att besöka reservatet en tidig aprilmorgon, då du har stora möjligheter att uppleva orrspel från gömslet.

Hitta hit

Besöksadress
Brearedsvägen, Simlångsdalen
31038 Simlångsdalen

Vägbeskrivning
Klicka på på kartan till höger för vägbeskrivning.

Var är jag?
Klicka på på kartan till höger för att se din position.